28 Şubat mağduru memura af geliyor

28 Şubat mağduru memura af geliyor
28 Şubat mağduru memura af geliyor

taekmltamlkülymaükmlyvkzücyklxümülyüxmaüly taekmltamlkülymaükmlyvkzücyklxümülvı

Haber: HACER BOYACIOĞLU / Arşivi

Hükümet yeni bir ‘torba kanun’ tasarısıyla, devlet memurlarında uzmanlık için gereken süreyi 3 yıldan 2 yıla indirirken; tez hazırlama şartını da kaldırıyor. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda kopya çekilmesine imkân sağlayanların yanında bireysel veya toplu olarak kopya çekenlerin de cezalandırılmasını öngören tasarı, 28 Şubat mağduru devlet memurlarına da ‘af’ getiriyor.

Emniyet dışından müdür

Meclis’e sunulan torba kanun tasarısı, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere birçok konuda yeni düzenlemeler getiriyor. Tasarıyla, uzmanlık için yabancı dil şartı kaldırılıyor. Düzenleme, çeşitli kamu kurumlarında üst düzey göreve gelebilmek için gerekli olan meslek kökenli olma koşuluna da son veriyor. Buna göre, artık kamu kurumlarında müdür veya daha üst düzey ünvanlı yöneticisi olabilmek için, belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma şartı kalkıyor. Bu durum emniyet müdürleri için de ‘meslek dışından’ atama yapılmasının yolunu açıyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’ndaki idari görevlere atanabilmek için hakim veya savcı olma koşulu da kalkıyor.
‘Torba tasarı’yla bir kritik düzenleme de 28 Şubat mağduru memurlar için yapıldı. Tasarıyla, 28 Şubat 1997’den sonra disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların şartları taşımaları kaydıyla, yeniden göreve alınmalarının önü açılıyor. Bu kişiler, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro ya da pozisyon bulunması, bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşıması koşuluyla devlet memuru olabilecek.