2B formülü köylüye takıldı

Niteliğini kaybetmiş orman arazilerinden (2B) 'ecrimisil' (işgaliye kirası) yöntemiyle gelir elde etme planı, orman köylülerine takıldı.

ANKARA - Niteliğini kaybetmiş orman arazilerinden (2B) 'ecrimisil' (işgaliye kirası) yöntemiyle gelir elde etme planı, orman köylülerine takıldı.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2B'lerin satışını öngören Anayasa değişikliğini veto edince, AKP hükümeti, buradan 'işgaliye kirası' (ecrimisil) yöntemiyle gelir elde etme yolunda adım atmıştı. Bunun üzerine AKP, 2B arazilerinden 'işgaliye kirası' yöntemiyle gelir elde etmek için bir yasa teklifi hazırladı. Yasa teklifi, Orman Kanunu'nda değişiklik öngören teklif ile birleştirilerek alt komisyona havale edildi. Ancak alt komisyonun görüşmeleri sırasında, CHP'li üye Akif Hamzaçebi, bu teklif uyarınca toplumun en fakir kesimi olan orman köylülerinden de ecrimisil alınacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine teklif, Orman Bakanlığı'nın yeni bir çalışma yapması kararıyla askıya alındı.
Orman Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ise alt komisyonda bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi. Buna göre, yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilecek. Kamu yararı ve zaruret halinde, devlet ormanları üzerinde sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılıp gerçek ve tüzelkişilere 49 yıllığına devredilebilecek. Bu süre 99 yıla çıkarılabilecek.
Orman alanlarını kiralayanların, kiralanan alanın beş katı büyüklüğünde bir alanı ağaçlandırılması zorunluluğu da kaldırılıyor. Bunun yerine kiracı yıllık kira bedelinin yüzde 5'i tutarında bir bedeli ağaçlandırma bedeli olarak ödeyecek.