3. köprü, termik santrallar bir kez daha ÇED dışı kaldı

3. köprü, termik santrallar bir kez daha ÇED dışı kaldı
3. köprü, termik santrallar bir kez daha ÇED dışı kaldı
Haber: ENİS TAYMAN - enis.tayman@radikal.com.tr / Arşivi

3. Boğaz Köprüsü, nükleer ve termik santrallar, Ilısu Barajı gibi dev yatırımları Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinden muaf tutan yönetmelik maddesi, çevrecilerin açtığı dava sonucunda Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Ancak Danıştay’ın ÇED Yönetmeliği’nin geçici 3. maddesini iptal kararının mürekkebi kurumadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dün Resmi Gazete ’de yeni bir yönetmelik maddesi yayımladı. ÇED muafiyeti ‘genişletildi’. İptal edilen madde yerine “23/6/1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup 5/4/2013 itibariyle planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler için” ÇED Yönetmeliği’nden muafiyet getirildi.

Bakın boğaz köprüsü!

Çevreciler yönetmelik değişikliğine aynı gün jet hızıyla yine iki iptal davası açtı. Ekoloji Kolektifi avukatı Fevzi Özlüer’e göre yeni yönetmelik maddesi öncesinde medyada 3. köprü inşaatının başladığı, İstanbul -İzmir otoyol projesinin de hızla sürdüğüne dair haberlerin yer alması dikkat çekici. Özlüer, “Uzun süredir ÇED kapsamı dışında tutulmaya çalışılan bu projeler sanki işletmeye alınmış, üretime başlamış gibi gösterildi” dedi. Danıştay’ın kararının ‘sözcük oyunu’yla aşılmaya çalışıldığını belirten Özlüer, “Danıştay ‘planlama aşaması geçmiş’ ifadesiyle işletmeye başlamış ve üretim aşamasında bulunan faaliyetleri vurgulamıştı. Ancak bakanlık, daha işletme ve üretime başlamamış faaliyetleri kapsayacak şekilde düzenleme yaptı. Düzenleme ile 1997’den önce yatırım programına alınan termik santrallar, HES’ler gibi pek çok enerji santralı ve 3. köprü için ÇED muafiyeti getirilmiş oldu” dedi.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Av. Arif Ali Cangı da yaptığı açıklamada değişikliğe tepki gösterdi: “Hükümet, çevreyi koruma değil, yağmaya ve talana açma niyetinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nin Geçici 3. Maddesi değişikliği ile Danıştay’ın defalarca verdiği kararlar yok sayılarak çevreyi tehdit edecek yatırımlar ÇED’den kaçırılmaya çalışılıyor. Ne zaman projelendirilmiş olursa olsun, ne zaman faaliyete başlamış olursa olsun, çevresel etkisi olan tüm yatırımlar ÇED’e tabi olmalıdır” dedi.
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ise “Defalarca gerçekleştirilmeye çalışılan bu düzenleme, defalarca iptal edilmiştir. Bir defa daha iptal edileceğinden hiç şüphe yoktur” diye konuştu.