@omererbil

3. köprü yolunda 'yetkisizlik' kararı

3. köprü yolunda 'yetkisizlik' kararı
3. köprü yolunda 'yetkisizlik' kararı
İstanbul 8. İdare Mahkemesi 3. Köprü bağlantı yolları ile ilgili Çevre ve Şehircilik bakanlığının yapmış olduğu planları 'yetkisizlik' gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme Boğaziçi öngörünüm alanında plan yapma yetkisi nasıl İBB'de ise geri görünüm alanında da yetkinin İBB'de olduğunu söyledi.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - 3. Köprü bağlantı yolları ile ilgili Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası, 1 / 25 bin ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı’nın arazi kullanım kararı olmadığını, şema niteliğinde bir plan olduğunu, doğal kaynakları ve ekolojik rezervleri olumsuz yönde etkileyeceği iddialarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme 2960 sayılı Boğaziçi Yasası ve 3030 sayılı Büyükşehir Yasası gereği sahillerde, ön görünüm ve etkilenme alanlarında plan yapma yetkisinin İBB’de olduğunun altını çizdi. 1/25 bin ölçekli plan doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli 17 nazım imar planlarından bir tanesinin Boğaziçi öngörünüm alanına hitap ettiği için bu planın Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nca onaylandığı, geri görünüm alanındaki planların ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanıp yürürlüğe girdiği tespit edildi. Mahkeme geri görünüm ve etkilenme bölgesinde plan yapma yetkisinin kim de olduğunu önemine dikkat çekerek, 2960 sayılı Boğaziçi Yasası’nın özel yasa olduğu ve hükümlerinin ancak yasa ile kaldırılabileceğine atıfta bulunarak yetkinin İBB’de olduğuna işaret etti.

Mahkeme tıpkı ön görünümde bulunan Beykoz (Poyrazköy), Sarıyer (Garipçe) nazım imar planlarında olduğu gibi geri görünüm ve etkilenme alanlarındaki planların da Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmış olması gerektiğine hükmetti. Böylelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmış olduğu nazım imar planlarının yetki yönünden hukuka uygun olmadığını belirterek iptal etti. Plan yapma yetkisinin İBB’de olduğuna karar verdi.

Şimdi ne olacak?

İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlarını önce İmar Komisyonu'ndan geçirip İBB Meclisi'ne getirecek. Burada meclisten planlar geçirildikten sonra Boğaziçi Koordinasyon Kurulu’nun onayına sunacak. Muhtemelen kurulun onayından sonra aynı planlar yeniden hayata geçirilecek. Muhtemelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önce Bölge İdare Mahkemesi daha sonra da Danıştay’da davayı temyiz edecektir. Böylelikle de zaman kazanmaya çalışılacaktır. Lakin bu süreç tamamlanana kadar Boğaziçi etkileşim ve geri görünüm noktalarında hafriyat, yol açma, ağaç kesme gibi tüm inşaat faaliyetlerinin durması gerekir.