301 için yeni bahane AB taslağı

Türk Ceza Kanunu'nun "Türklüğe hakaret" suçunu düzenleyen 301'nci maddesinde yapılacak değişiklikler şimdi de Almanya'nın Avrupa Birliği gündemine getirdiği 'ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele çerçeve karar taslağı'na takıldı.
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Türk Ceza Kanunu'nun "Türklüğe hakaret" suçunu düzenleyen 301'nci maddesinde yapılacak değişiklikler şimdi de Almanya'nın Avrupa Birliği gündemine getirdiği 'ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele çerçeve karar taslağı'na takıldı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, 301'inci maddenin akıbeti için, "Çerçeve karar taslağı çıksın ondan sonra" dedi.
Almanya Dönem Başkanlığı'nın 18-19 Nisan'da AB'de gündeme getireceği 'Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele çerçeve karar taslağı' farklı görüşler nedeniyle bugüne kadar sonuçlandırılamadı. Çerçeve taslağı, herhangi bir soykırımın inkârının suç teşkil etmesini ve üye ülkelerdeki mahkemelerin herhangi bir tarihsel olay konusunda karar alabilmelerini öngörüyor. Türkiye'ye göre taslak 'Ermeni soykırımı'nı inkârı da 'suç' kapsamına alıyor. Bu kabul edilirse 'Ermeni soykırımı'nı inkâr edenler bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
301 rafa kalktı
Daha önce değiştirilmesi sık sık gündeme gelen 301 için adım atılmıyor. Hrant Dink'in öldürülmesi ve ardından aydınlardan gelen tepkiler üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan, 301. maddeyi tümden iptal etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını söylerken, "Değişiklik noktasında her türlü teklife varız" demişti. Adalet BakanıÇiçek'se "İki kez değiştirdik, gerekirse yine değiştiririz" diyerek 'toplumsal mutabakat' çağrısı yapmıştı. AKP yönetimi iki ay önce madde hakkında kesin kararın alınacağını duyurmuştu. duyurmuştu. Ancak, sonra açıklama yapılmad, 301 rafa kalktı.
Çiçek: Kendilerine baksınlar
Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından 'Hükümet Sözcüsü' sıfatı ile açıklama yapan Çiçek, son zamanlarda sık sık, "Türkiye'de ifade özgürlüğü yok", "Türkiye'de ifade özgürlüğü kısıtlanıyor" denildiğini kaydederek soykırım taslağının, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdığını belirtti. Çiçek, 301'nci maddenin 'akıbetini'n sorulması üzerine, "Çerçeve karar taslağı çıksın, ondan sonra sor bu soruyu" yanıtını verdi. Çiçek şöyle devam etti:
"301 neticede ifade özgürlüğü bağlamında Türkiye'de tartışıldı. Ne eleştiridir, neyi söylersek aşağılama anlamına gelir bu ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir maddedir denildi. Ben de şimdi diyorum ki; Bunu bize söyleyen dış çevrelerin önemli bir kısmı şimdi soykırım yapılmıştır dersen serbest, yapılmamıştır dersen 1-3 yıl hapis cezası öngören bir madde üzerinde çalışıyor. Bu konuda telkinde bulunan, tavsiyede bulunan Türkiye'de gelip beyanat verenlerin bir ölçüde bakıp kendilerine bakmaları lazım gelir. Bunu da söylemek bizim hakkımızdır. Bu da Adalet Bakanı'nın ifade özgürlüğü kapsamına giriyor. Ben de bugün ifade özgürlüğümü kullanıyorum."