31 Aralık'ta memur izinli

Kamuda çalışan memur, işçi ve diğer personelin 31 Aralık'ta idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.

ANKARA - Kamuda çalışan memur, işçi ve diğer personelin 31 Aralık'ta idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı. Şeker Bayramı ile takip eden haftasonu arasındaki 3 gün için idari izin uygulaması ise uygun görülmedi. Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla dün yayımlanan genelgede, hizmetlerin aksatılmaması ve kurum yöneticilerince gerekli tedbirin alınması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari sayıda eleman bulundurulması suretiyle kamuda çalışan personelin 31 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacakları duyuruldu. Genelgede, bu süre zarfında görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı, Şeker Bayramı ile takip eden hafta sonu arasındaki üç gün için idari izin olmayacağı bildirildi.