340 belediye veda edecek

Hükümet, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı belediyelerin tüzelkişiliğine son verilmesinin 'yerel seçim öncesi yapılamayacağı' gerekçesiyle veto ettiği değişikliği de içeren Yerel Yönetim Reformu'na hız verdi.

ANKARA - Hükümet, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı belediyelerin tüzelkişiliğine son verilmesinin 'yerel seçim öncesi yapılamayacağı' gerekçesiyle veto ettiği değişikliği de içeren Yerel Yönetim Reformu'na hız verdi. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, reformu gerçekleştirme konusunda kararlı olduklarını belirtirken, Belediye Kanunu ile nüfusu 2 binin altındaki belediyelerin tüzelkişiliğine son verileceğini söyledi.
Başbakanlık'ta dün basın toplantısı düzenleyen Aksu reformun ilk basamağını oluşturan Belediye Yasası, Büyükşehir Belediye Yasası ve İl Özel
İdaresi Yasa tasarı taslakları hakkında bilgi verdi. Tasarı taslaklarının, şubat ayında Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını, ardından da TBMM'ye sevk edileceğini söyleyen Aksu, yapılması öngörülen düzenlemeleri şöyle sıraladı:

  • Belediye kurulması için gerekli olan nüfus şartı 2 binden 5 bine çıkarılacak. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin tüzelkişiliği sona erecek. Düzenlemeye göre şu anda, tüzelkişiliği sona erecek belediye sayısı 340.
  • Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için en az 1 milyon nüfus olacak.
  • İl, ilçe ve nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerin sınırlarına 5 bin metreden yakın hale gelen belediyelerin tüzelkişilikleri genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması halinde kaldırılacak.
  • Yasalarla başka kamu kuruluşuna verilmeyen yerel ortak nitelikli her türlü görev ve hizmet, yerel yönetimlerce yerine getirilecek.
  • Belediye meclisi ve il genel meclisi toplantılarına sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, köy ve mahalle muhtarlarının temsilcileri oy hakkı olmaksızın katılabilecek.
  • Personel kadrolarının ihdası, iptali ve değiştirilmesi, örgüt yapısının belirlenmesi konusunda merkezi hükümet tarafından kullanılan yetki yerel yönetim meclislerine bırakılacak.
  • Belediyeler sözleşmeli personel çalıştırabilecek, başarılı personele yılda iki defa ikramiye verebilecek.
  • Vali ve kaymakamlara hukuka aykırı meclis kararlarını iptali için yargıya başvurma yetkisi verilecek.
  • İl özel idareleri ve nüfusu 10 bini aşan belediyelerde iç denetimi sağlamak üzere meclis üyelerinden oluşan denetim komisyonu oluşturulacak. Yerel yönetimler, iç denetimi kendi organlarıyla yapabilecek. Ancak mali işlem ve kararlar açısından denetim Sayıştay, bunların dışında kalan iş ve işlemler yönüden de İçişleri Bakanlığı'nca dış denetim şeklinde yapılacak.
  • Büyükşehir belediyelerinin imar denetimin yetkisi artırılacak. Belediye meclislerini halk seçecek.