340 belediyeye kilit

Nüfusu 2 binin altında olan belediyeler kapatılacak. 340 belediyenin kapatılması gündemde.

ANKARA Nüfusu 2 binin altında olan belediyeler kapatılacak. 340 belediyenin kapatılması gündemde.
TBMM Genel Kurulu'nda dün 89 maddeden oluşan belediye yasa tasarısının görüşmelerine başlandı. İlk 14 maddesi kabul edilen tasarının görüşmelerini Meclis'e gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Tasarının 'Belediyenin görev ve sorumlulukları' başlıklı maddesi görüşülürken AKP'li Serpil Yıldız'ın verdiği bir önerge kabul edildi. Önergeyle, büyükşehir belediyeleriyle nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma zorunluluğu getirildi.
Tasarıya göre, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler, Danıştay'ın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine müşterek kararnameyle köye dönüştürülecek. Tüzelkişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresince yapılacak.