35 baro başkanından 'Hukuk Devleti ve Yargı Reformu' bildirisi

"Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve hukuk devleti" istemlerinin yer aldığı "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu"
başlıklı bildiri yayınlayan 35 baro başkanı ve avukatlar, tüm meslek odalarını ve demokratik kitle örgütlerini bu
istemlerin yerine getirilmesi için ortak mücadeleye çağırdı

İstanbul Baro Başkanlığı tarafından
başlatılan "Hukuk Devleti Ve Yargı Reformu" kampanyası kapsamında Denizli, Zonguldak, Rize, Van, Konya'nın da aralarında bulunduğu 35 Baro Başkanı ve avukatlar, yargı alanında yapılması gereken reformları içeren "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu" açıklayarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'na
yürüdü.
İstanbul Baro Başkanlığı önünde bir araya gelen baro başkanları ve avukatlar adına hazırlanan "Hukuk Devleti ve
Yargı Reformu" başlıklı ortak bildiri İstanbul Baro Başkanı Kazım Kolcuoğlu tarafından okundu.
Hukukçular bildirilerinde, Türkiye'de hukuk devletinin
kurulması ve adil yargılanma hakkının sağlanması konularında
önemli sorunlarının olduğunu belirterek, bu sorunların
çözümü için halkın tüm kesimlerinin aynı duyarlılığı
göstermesi ve birlikte uğraşı vermesi gerektiğini
kaydettiler. Bu inançla "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu"
kampanyası başlatıldığını belirten hukukçular, yargı
bağımsızlığı ve yargıç güvencesinin sağlanmasını istediler.
Hukukçular yargıç, savcı açığının giderilerek, iş yükünün
azaltılması ve yargıya bağlı adli kolluğun kurulması gibi
konuların kampanyada dile getirileceğini belirttiler.
Hukukçular, siyasi iktidarın, ülke sorunlarını hukuk
devletiyle aşmak yerine, kendilerine oy ve kolay yönetim
sağlayan polis kadrolarını kullanmayı seçtiğini iddia
ettiler. İktidarın zaman zaman yargının yasama ve yürütmenin
önünde engel oluşturduğunu, yargıya ve yargıca
güvenmediklerini iddia eden baro başkanları ve hukukçular,
şu çağrıda bulundular:
"Bütün bu olumsuzlukların sonucu olarak, Türk yargısı
bina, personel ve donanım yetmezliği içinde ve ağır iş yükü
altında ezilmektedir. Bu nedenle, 'yargı bağımsızlığı,
yargıç güvencesi, hukuk devleti' diyoruz. 'Hukuk Devleti ve
Yargı Reformu'nun ülkemizin ve halkımızın sorunu olduğunu
dikkate alarak, tüm meslek odalarını ve demokratik kitle
örgütlerini bu uğraşa katılmaya çağırıyoruz."
Bildiri okunduktan sonra cüppelerini giyen 35 baro
başkanı, avukatlar ve kimi siyasi parti belediye başkan
adaylarının yer aldığı grup, İstiklal caddesi üzerinden
Taksim Meydanı'na yürüdü. "Hukuk Devleti ve Yargı Reformu"
yazan çelengi Taksim Cumhuriyet Anıtı'na bırakan baro
başkanları, saygı duruşunun ardından dağıldı.
İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, gazetecilerin
soruları üzerine, kampanyanın amacıyla ilgili bildi verdi.
Temel amaçlarının yargıdaki sorunları çözmek olduğunu
belirten Kolcuoğlu, kampanyalarını Anadolu'ya da
yayacaklarını, neler istediklerini bir rapor halinde
kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.
KOLCUOĞLU'NA GÖRE DOKTOR EYLEMİ "İDEOLOJİK"
Doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının iş bırakma
eylemine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Kolcuoğlu, bu
eylemi "ideolojik" eylem olarak nitelendirdi. Bir
gazetecinin "Sizinki de ideolojik bir yürüyüş mü?" sorusunu
üzerine de Baro Başkanı Kolcuoğlu, kendi yürüyüşlerinin bir
mücadele yürüyüşü olduğunu savundu. Kolcuoğlu, "Hukukun ve
yargının iyi çalışması konusunda amacımız ideoloji kabul
ediliyorsa, gayet tabii ki onun ideolojisi içindedir" dedi.