436 yıllık cami dinamitlenmiş

Tarihi kalenin içinde kalan ve 1918'den beri 'hayalet şehir' halini alan eski Van, define avcılarının insafına kaldı.

VAN - Tarihi kalenin içinde kalan ve 1918'den beri 'hayalet şehir' halini alan eski Van, define avcılarının insafına kaldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Top, "Eski Van'da definecilerin bilinçsiz kazılarına her tarafta rastlamak mümkün. 436 yıllık Hüsrevpaşa Camii de bölge halkınca bir süre ahır olarak kullanılmış" dedi. Caminin mihrabının 1991'de havaya uçurulduğunu söyleyen Top, Ulu Cami, Çifte Hamam ve kiliselerin de definecilerce tahrip edildiğini belirtti.