50 milyon lira için

1 milyon öğrenci
Türkiye'de krizin yarattığı Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında, ilk ve ortaöğretimdeki yardıma muhtaç 1 milyon öğrenciye 50 milyon lira yardım verilmesi, krizin toplumu ne kadar sarstığını bir kez daha gösterdi. Uygulamanın Şanlıurfa ayağında, her ildeki gibi bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Veresiyeye gitti
Saatlerce kuyruklarda bekleyen veliler, çocukların 'önlük ve kırtasiye' giderlerinde kullanılmak üzere verilen paralarla veresiye borçlarını kapattı. Nakdi ve ayni yardım yapılacakları okul yönetimleri belirliyor. Yardımdan 'okula bağış' koparmaya çalışan müdürler de oldu; kimi uyarıldı, kimi açığa alındı.
550 trilyon ayrıldı
Geçim güçlüğü çeken ailelere yiyecek ve yakacak, öğrencilere de 50'şer milyon liralık harçlık öngören kampanyada şimdiye kadar 248 trilyon lira harcandı. Kullanılacak 550 trilyon liranın 125 trilyonu Dünya Bankası, kalanı Sosyal Yardımlaşma Fonu'ndan aktarılacak.

ANKARA/ŞANLIURFA - Türkiye'deki 'Sosyal Riski Azaltma Projesi' kapsamında ilk ve ortaöğretimde okuyan bir milyon öğrenciye 50'şer milyon lira yardım yapılması, bazı okul müdürleri için bağış toplama fırsatı olurken, İskenderun, Anamur, Düzce ve Şanlıurfa gibi kimi yörelerde 'bankalara hücum edilmesine' yol açtı.
50 milyon liralık yardımla çocuklarının eğitim araçlarının yanı sıra gıda gereksinmelerini de karşılamayı hedefleyen veliler, önce bankalarda kuyruklar oluşturdu,
sonra da borçlarını kapatabilmek için bakkal ve kasaplara yöneldi. Okulların giderlerini karşılamak için bu yardımdan 'bağış' koparmayı başaran okul müdürleri uyarıldı, bunlardan bazıları ise açığa alındı.
80 trilyonluk kaynak
'Sosyal Riski Azaltma Projesi' Dünya Bankası'nın 500 milyon dolarlık kredisiyle başlatıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonu kaynaklarıyla birlikte geçim güçlüğü çeken ailelere 'yiyecek-yakacak yardımı' yapılması, öğrencilere de önlük-kırtasiye giderleri için 50'şer milyon liralık 'okula başlangıç harçlığı' verilmesi öngörüldü.
Kadın, Aile ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin yürüttüğü proje kapsamında öğrencilere 50 milyon liralık harçlık için 80 trilyon liralık kaynak ayrıldı. Bakanlık bu kaynakla yıl sonuna kadar 1 milyon 50 bin çocuğu
'rahatlatmayı' hedefledi. Bu yıl için öngörülen eğitim yardımları ayni ya da nakdi yapılıyor. Nakdi yardım yapılan öğrencilerin okul eğitim gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı okul müdürleri ve öğretmenleri
tarafından izleniyor.
Denetleme yapılacak
Okulların bulunduğu yerdeki ailelerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak
hangi okula ne kadar kaynak ayrılacağı ve kaç öğrenciye yardım yapılacağı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin çalışmalarıyla belirlendi. Okul bazında yapılacak yardımlarda da okul müdürü, sınıf öğretmeni, muhtar, okul aile birliği temsilcilerinden oluşturulan komite sorumlu tutuldu. Öğrenci seçiminde, ailenin yoksulluğunun belirlenmesinin yanı sıra öğrencinin okula devamı da temel kriter alındı.
Eğitim yardımlarının ön denetimi Başbakanlıkça görevlendirilecek teftiş heyetiyle yapılacak. Ayrıca valiler, yardımların yerinde, zamanında ve eksiksiz yapılması konusunda önlem almakla sorumlu tutuldu. Bu önlemlere karşın İzmir'de bir okul müdür yardımcısının 15 milyon bağış kestiği belirlendi. Müdür yardımcısı açığa alındı.
Dağıtım sürüyor
'Sosyal Riskin Azaltılması Projesi' eğitim yardımlarının yanı sıra ailelere giyecek-gıdasağlık ve yakacak yardımı ile üniversite
öğrencilerine burs verilmesini öngörüyor. Proje kapsamında bugüne kadar ailelere 248 trilyon liralık 'sosyal yardım' yapıldı. Bu yardımlar yıl sonuna kadar 550 trilyon lirayı bulacak. Yardımların 425 milyon lirası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'n-dan, 125 trilyon lirası da Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi ile karşılanacak.