50 milyonluk burs nasıl alınır?

'Sosyal Riskin Azaltılması Projesi' kapsamında 1 milyon 50 bin yoksul öğrenciye yapılması planlanan 50 milyon liralık 'Okula başlangıç eğitimi yardımı' sırasında izlenecek yöntem kurallara bağlandı.

ANKARA - 'Sosyal Riskin Azaltılması Projesi' kapsamında 1 milyon 50 bin yoksul öğrenciye yapılması planlanan 50 milyon liralık 'Okula başlangıç eğitimi yardımı' sırasında izlenecek yöntem kurallara bağlandı. Öncelik özürlü ve yoksul öğrencilere verilecek. Projenin etkili bir şekilde işlemesi için, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri, şu konularda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlıklarına destek verecek:

  • Öğrenci tespit komitesi proje konusunda velilerin bilgilendirilmesinde vakfa yardımcı olacak.
  • Öğrenci Tespit Komitesi'nce öncelikle yardıma ihtiyaç duyan yoksul öğrenciler tespit edilerek, vakıflar tarafından gönderilen formlar doldurulacak ve okul müdürünün onayından sonra bu formlar milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla vakfa gönderilecek.
    Bağış alınmayacak
  • Öğrenci Tespit Komitesi Özürlü yoksul öğrencilere öncelik verecek.
  • Okula başlangıç eğitim yardımı alan öğrencilerden herhangi bir katkı payı ya da bağış alınmayacak,
  • Okul yönetimi, yardım yapılacak öğrenci velilerine, yardımın çocuğun okula devam etmesi koşuluyla verildiğini, gelecek yıllarda da projenin ileriki aşamalarında öngörülen eğitim katkısının verileceği konusunda gerekli bilgileri verecek.
  • Okula başlangıç eğitim yardımı alan öğrencilerin devam-devamsızlık durumları ve yapılan yardımların öğrenciler tarafından kullanılıp kullanılmadığı okul yönetimince izlenecek. Uygulamalara ilişkin izleme sonuçları üçer aylık aralıklarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlıklarına bildirilecek.