51 yıl sonra yeni 'yargılama' yolu

51 yıl sonra yeni 'yargılama' yolu
51 yıl sonra yeni 'yargılama' yolu

Merhum Başbakan Adnan Menderes Yassıada da 17 Eylül 1961 de asılarak idam edilmişti.

27 Mayıs darbesinin ardından 1961'de idam edilen merhum Başbakan Menderes için Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, "Menderes yeniden yargılansın" yönünde görüş bildirdi.
Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi

TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Meclis Dilekçe Komisyonu’na merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yeniden yargılanması yönünde görüş bildirdi.
Menderes’in avukatı Burhan Apaydın’ın başvurusu üzerine Dilekçe Komisyonu, Menderes’in idam dosyasını incelemeye almıştı. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Dilekçe Komisyonu’na mahkeme kararını gönderdi. Mevzuat gereği Komisyon’un önünde üç seçenek vardı; mahkeme kararının bilirkişiye gönderilmesi, Dilekçe Komisyonu’nun bünyesinde Alt Komisyon kurulması veya TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’ndan görüş istenmesi. Dilekçe Komisyonu, tercihini Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’ndan görüş isteme yönünde kullandı. Dosyayı inceleyen Başkanlık, Dilekçe Komisyonu’na görüş bildirdi. Başkanvekili Yıldız Bezginli imzasıyla gönderilen görüşte şöyle denildi:  

Yeniden yargılama şartları  
“Apaydın’ın dilekçesi incelendiğinde Yüksek Adalet Divanı tarafından verilen mahkûmiyet kararlarının iptaline karar verilmesinin talep edildiği görülmektedir. Yüksek Adalet Divanı 1960 askeri darbesinin ardından düşürülen cumhurbaşkanı ve iktidar partisi milletvekillerini yargılamak üzere kurulmuş özel bir mahkemedir... Yüksek Adalet Divanı kararları ile bunu tasdik eden Milli Birlik Komitesi kararlarının TBMM tarafından iptal edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucu temin edilecek belgeler ile dosya içeriğinde yer alan belgelerin ayrıntılı tetkiki neticesinde, kanunda sayılan nedenlerin bulunması halinde yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”
Kanunda ise duruşmada kullanılan bir belgenin sahteliği, tanıkların yalan beyanları ya da yeni delillerin bulunması gibi gerekçelerle yeniden yargılama yapılabileceği belirtiliyor.  

Haftaya karar verilecek  
Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, 1990 tarihinde Menderes’le ilgili iade-i itibar konusunda bir yasa çıkartıldığını, söz konusu yasanın gerekçesinde yargılanmanın yenilenmesi yolunun kapalı olduğu yönünde bir ibare olduğunu hatırlattı. Daniş “Ancak geçen sürede görülmüştür ki söz konusu karar kamuoyu vicdanını rahatlatmadı” diye konuştu. Dilekçe Komisyonu, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’nın görüşünü önümüzdeki hafta değerlendirecek.