561 bin çocuk çağdışı sınıfta

10 milyon ilköğretim öğrencisinden 561 bini, birleştirilmiş sınıfta eğitim görüyor. Dersliklerde beş sınıf bir arada olan bile var. İstanbul'da 39 okulda birleştirilmiş sınıf bulunuyor.

ERZURUM/ANKARA - Türkiye'de eğitimin en büyük sorunlarından birisi de öğretmen ya da derslik yetersiziliği nedeniyle oluşturulan birleştirilmiş sınıflar. Yaklaşık 20 ilköğretim öğrencisinden biri birleştirilmiş sınıflarda eğitim görüyor. Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci sayısı 561 bin 795.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2005-2006 yılı verilerine göre, Türkiye'deki 34 bin 989 ilköğretim okulunda, 5 milyon 468 bin 422'si erkek, 4 milyon 940 bin 20'si kız toplam 10 milyon 408 öğrenci okuyor. İlköğretim okullarının 16 bin 69'unda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılıyor. Birleştirilmiş sınıf uygulanan okullarda 26 bin 470 öğretmen görev yaparken, 290 bin 292'si erkek, 271 bin 503'ü kız toplam 561 bin 795 eğitim görüyor.
Beş sınıf bir arada
Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerden 214 bin 398'i iki sınıf bir arada, 167 bin 53'ü üç sınıf bir arada, 16 bin 35'i dört sınıf bir arada, 164 bin 309'u ise beş sınıf bir arada derse giriyor.
Birleştirilmiş sınıf uygulamasının yapıldığı okul sayısı en yüksek illerin başında Şanlıurfa (914 okul) ve Erzurum (805 okul) geliyor. Şanlıurfa'daki birleştirilmiş sınıflarda toplam 47 bin 223 öğrenci, Erzurum'daki birleştirilmiş sınıflarda ise 27 bin 885 öğrenci okuyor. Bu illeri sırasıyla Samsun, Diyarbakır ve Adıyaman izliyor.
İstanbul'da 1314 sınıf
Birleştirilmiş sınıflar uygulaması sadece küçük yerleşim birimlerinin sorunu değil. Büyük illerde de birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılıyor. İstanbul'da 39 ilköğretim okulunda 1314, Ankara'da 149 ilköğretim okulunda 3 bin 831, İzmir'de ise 271 ilköğretim okulunda 8 bin 423 öğrenci birleştirilmiş sınıflarda eğitim görüyor.
Sınıf mevcutları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde diğer bölgelere göre daha yüksek seyrediyor.
Bir sınıfa 63 öğrenci
Birleştirilmiş sınfların dışında diğer önemli bir sorun da kalabalık derslikler. Derslik başına ortalama Şanlıurfa'da 63, Gaziantep'te 53, Diyarbakır ve Van'da 52, Şırnak'ta 50, Hakkâri ve Batman'da 47, Adana'da 46, Ağrı'da 45, Bursa'da 42 öğrenci düşüyor.
Sınıf mevcudu ortalamaları en düşük illerse Artvin, Burdur, Gümüşhane, Isparta, Tunceli (18), Sinop, Çankırı, Bartın ve Ardahan (19), Edirne, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli ve Erzincan (21) olarak sıralanıyor.