'75 numara' yok sayılacak

'75 numara' yok sayılacak
'75 numara' yok sayılacak

Adnan Menderes in avukatı Burhan Apaydın, iade-i itibar istemiyle Meclis e dilekçe vermişti.,

Meclis, Adnan Menderes'e iade-i itibarını, Milli Birlik Komitesi'nin idam hükmünü içeren 75 numaralı kararı yok sayarak vermeyi planlıyor.
Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi

Meclis, 52 yıl aradan sonra, 27 Mayıs darbecileri tarafından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını ‘yok’ sayarak üzerindeki bir lekeyi temizleyecek. TBMM Dilekçe Komisyonu’nun bu ay içinde, TBMM Genel Kurulu’ndan Milli Birlik Komitesi’nin 75 numaralı kararının ‘yok hükmünde sayılması için’ talepte bulunacağı ifade edildi.
Menderes’in avukatı Burhan Apaydın’ın TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak “iade-i itibar” istemesi ile süreç başladı. Menderes’in dosyasını Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden isteyen Dilekçe Komisyonu, Meclis Hukuk Müşavirliği’nden de görüş talep etti. Meclis Hukuk Hizmetleri Daire Başkan Vekili Yıldız Bezginli imzalı görüş yazısında ise şöyle denildi: “ Ceza Muhakemesi Kanunu duruşmada kullanılan bir belgenin sahteliğinin ortaya çıkması, tanıkların veya bilirkişinin kasıt veya ihmal ile gerçek dışı beyanda bulunduğunun veya oy verdiğinin anlaşılması, hüküm veren hakimin kusurlu davrandığının anlaşılması, yeni ve yeni delillerin yalnız başına veya önceki delillerle birlikte değerlendirildiğinde sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilecek nitelikte olması vs. nedenlerin bulunması halinde yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilmektedir. Kanunda hükmün infaz edilmiş olması veya hükümlünün ölümü, yargılamanın yenilenmesi istemine engel olmaz, ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilirler. Sonuç olarak, Yüksek Adalet Divanı kararları ile bunu tasdik eden Milli Birlik Komitesi Kararlarının TBMM tarafından iptal edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”
Edinilen bilgiye göre, konuyu değerlendiren Dilekçe Komisyonu 500 klasörü bulan dosyaların açılarak yeniden yargılama yapılmasına soğuk. Menderes ve arkadaşlarının yeniden yargılamalarının Yassıada mahkemelerini usulüne uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede görevini yapmış mahkemeler olarak tanımak anlamına geleceği ifade edildi. Dilekçe Komisyonu’nun, Milli Birlik Komitesi’nin 75 numaralı kararını ‘yok hükmünde’ sayılması için talepte bulunacağı belirtildi. Talebin bu ay içinde yapılması bekleniyor. Dilekçe Komisyonu, TBMM Genel Kurulu’ndan bu talepte bulunurken ara rejim ürünü olan MBK kararının demokrasiye gölge düşürdüğü, kamu vicdanında yara açtığı ve etkilerinin günümüzde bile devam ettiğine vurgu yapacak.