'8 bin kadın âlim az, daha çok var'

Oxford Üniversitesi İslam Çalışmaları Merkezi'nden Sünni alim Muhammed Ekrem Nadwi'nin, İslam'da kadının yeri ve kadınların rollerine ilişkin yaptığı araştırma sonucunda 8 bin kadın 'alime' ulaşması,
'İslamcı' kadın akademisyenleri ve yazarları şaşırtmadı.

İSTANBUL - Oxford Üniversitesi İslam Çalışmaları Merkezi'nden Sünni alim Muhammed Ekrem Nadwi'nin, İslam'da kadının yeri ve kadınların rollerine ilişkin yaptığı araştırma sonucunda 8 bin kadın 'alime' ulaşması,
'İslamcı' kadın akademisyenleri ve yazarları şaşırtmadı. Görüşler şöyle:
Dr. Fatma Karabıyık Barbarosoğlu: Batı kendini yüce göstermek için diğer toplumları azaltmayı deniyor 18. yüzyıldan beri. İslam kadınlarının ezilmişliğini, onların tarihe özne olarak düşmemiş olması
üzerinden temellendiriyor. 1862 doğumlu ve İslam coğrafyasının ilk romancısı Fatma Aliye, 'İslam kadınları vardı' demek için Müslüman kadınların hayat hikâyesini yazdı. Ne acı ki, dört roman yazmış Fatma Aliye, edebiyat tarihinde yer almıyor. Bugün Türkiye'de edebiyatçılar bile 1936'da ölen Fatma Aliye'yi bilmezken, yüzlerce yıl önceki kadın âlimlerin bilinmemesi onların yokluğu anlamına gelmiyor.
'Dininizi Ayşe'den öğrenin'
Araştırmacı Nazife Şişman: İbnül Arabi'nin hocasının kadın olduğunu biliyoruz. Hazreti Muhammed'in eşi Ayşe hem en fazla hadis rivayet eden kişi hem de İslam hukukunda kendisine en sık müracaat edilen müçtehit. 'Dininizi Ayşe'den öğrenin' diye bir hadis var. İlmi açıdan bir meşruiyet problemi yok. Bilgiyi iktidarla bağlantılı düşünülüp 'Tarihte kadınlar yoktu' deniyor. Oysa İslam'da ilim iktidar elde etmenin bir aracı değil. 'Kendini bilme' şeklinde metafizik boyuta sahip. Gündelik hayat örgütlenmesinde, tekkelerde, mahallelerde hayatı ören kadınlar görünmez kabul ediliyor.
'Cahiliye devri yaşandı'
Özgür-Der Başkanı Hülya Şekerci: İslam'la birlikte kadında ciddi dönüşüm oldu. Bunun öncesinde kadına yönelik yaklaşım, ataerkildi. Hazreti Muhammet döneminde kadınlar sosyal hayatın içindeydi. Hilafet saltanata dönüşünce sapma başladı. Yeniden kavmiyetçiliğe ve cahiliye devrine dönüldü. Buna rağmen çeşitli kadınlar hadis ve hukuk alanında öne çıktı. Bugün Müslüman kadınların temel referansı Kuran'dır.
'Uyduruk hadisler var'
Yazar Emine Şenlikoğlu: 8 bin az bir rakam. Şu an dünyayı tarasak bundan daha fazlasını buluruz. Sırf Mısır'da, Malezya'da var bu rakam. Müftü kariyerinde ya yazan ya Kuran kursunda hocalık yapan ya da konferans veren kadınlar var. Kadının toplumsal yaşamdan dışlanması, hurafelerle oldu. Örneğin Hazreti Muhammed'e ait olduğu ileri sürülen kimi hadislerin uydurma olduğu anlaşılınca uyanışlar oldu.