80 yılda ömrümüz iki katına çıktı

80 yılda ömrümüz iki katına çıktı
80 yılda ömrümüz iki katına çıktı
10 yılda 'yurt çelik ağlarla örüldü', 80 yılda insan ömrü iki katına çıkarıldı. 1930'larda erkeklerde 40, kadınlarda 36 olan beklenen ömür, erkeklerde 71.7, kadınlarda 77 oldu
Haber: FADIL BİNZET / Arşivi

ADIYAMAN - Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Esensoy, Türk insanının yaşam süresinin 80 yılda iki katına çıktığını söyledi. 1930 yılında erkekler için beklenen ömrün 40, kadınlar için 36 yıl olduğunu, 2009 yılında ise ortalama yaşam süresinin erkeklerde 71.7, kadınlarda ise 77 yaş olarak gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Esensoy, “Araştırma sonucuna göre oluşacak tabloyu, SGK ve özel sigorta şirketlerinin kullanmasını bekliyoruz” dedi.
Prof. Dr. Ömer Esensoy, ‘Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması’ projesi için Adıyaman’daydı. Esensoy’un verdiği bilgiye göre Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Marmara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, BNB Danışmanlık Şirketi ve Sigorta Bilgi Merkezi işbirliğiyle ‘Türkiye Hayat ve Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması’ projesi başlatıldı. Bir yıldır devam eden ve 30 uzman ekiple yürütülen çalışmalarda Türk insanının yaşam süresinin uzadığı saptandı. Esensoy, “2010 yılında erkeklerde beklenen ömür 72.8, kadınlarda ise 79 yaş olarak görülüyor” dedi.
Kesin sonuçların eylülde açıklanacağını belirten Prof. Dr. Esensoy, Türkiye’nin elinde ulusal bir hayat tablosu olmadığını, bu durumun hayat sigortası tarife ve primlerinin oluşturulmasında güçlük yarattığını anlattı:
“Türkiye’nin ulusal hayat tablolarının oluşturulması Hazine Müsteşarlığı’nın stratejik planında öncelikli alanlar arasında yer almakta. Çünkü sigorta sektörü, araştırıcılar, sosyal güvenlik kurumları, birçok başka kurum, ulusal hayat tablomuz olmadığından Amerikan hayat tablolarını kullanmakta ya da özel sigorta şirketleri, yabancı ortaklarının kullandığı hayat tablolarının bazılarını kullanmakta. Şu anda Türkiye’de böyle bir eksiklik var. Türkiye’de ilk kez böyle bir araştırma yapılıyor. Bir ay içerisinde ulusal hayat tabloları oluşturulmuş olacak. Sanıyorum eylül ayında bu tablolar Türkiye toplumuna açıklanacak. Bundan sonra da bu tabloların kullanılmasını bekleyeceğiz.”

Kadınlarda beklenen ömür daha çok uzadı 
Prof. Dr. Esensoy, nüfus verilerine dayanarak hazırladıkları çalışmalarını anlattı:
“İlk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı ve biz de 1927’den başlayıp ‘30-35 yılı, 40-45 yılı ve 50 yılı’ diye giderek -son nüfus sayımı 2000 yılında yapılmıştı- bu zamana kadar yapılan nüfus sayımlarında, yani her bir yaş için yaşayan ve ölen sayılarına göre bu hayat tablolarını oluşturduk. Eksik yıllarda, yani nüfus sayımı yapılmayan yıllarda yine çeşitli istatistiki yöntemlerle tahmin ettik. Böylece çalışmalardan bir örnek vermek gerekirse 1930 yılında erkekler için beklenen ömür 40 yaş civarında ise, şimdi 2009’da 71.7 yaş civarında olduğunu çıkardık ama daha resmi olarak açıklamadık. 2015 yılında ise (2010’da olduğu gibi) beklenen ömrü yaklaşık 72.8 yaş olarak hesapladığımızı görüyoruz. Hayat tablolarında kadınların yaşam süreleri biraz daha yüksek olacak. Kadınlarda savaş yılları nedeniyle ilk
1930 nüfus sayımına göre beklenen yaş 36 iken, 2009’da 77’ye 2015 yılında ise 79’a çıkıyor.”