AB için özel ekip hazırlığı

Başbakanlık, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) tarih almasının ardından zorlu geçecek müzakerelere destek olmak ve süreçte sorumluluk üstlenmek üzere 'AB ekibi' oluşturuyor.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Başbakanlık, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) tarih almasının ardından zorlu geçecek müzakerelere destek olmak ve süreçte sorumluluk üstlenmek üzere 'AB ekibi' oluşturuyor. AB ekibi, Başbakanlık Müsteşarlığı tarafından koordine edilen çalışma çerçevesinde diğer kamu kurumlarından AB konusunda deneyimli uzmanların da katkısıyla oluşturulacak. AB ekibinin oluşturulmasında kamu kurumlarındaki yetişmiş insan gücüne öncelik tanınacak; ancak dışarıdan da eleman istihdam edilebilecek.
Ekip, Türkiye'nin etnik, dinsel, sosyoekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olan ve AB ile müzakere sürecinde ele alınacak 29 müzakere başlığından en az biri hakkında donanımlı kişilerden oluşacak. Ekibin ilk başta sınırlı sayıda tutulacağı, ancak gereksinimlere göre sayının artırılabileceği belirtiliyor.
AB ekibi, öncelikli olarak, müzakere öncesi ve müzakereler başladıktan sonra yapacağı faaliyetlere ilişkin 'eylem planı ve takvimi' hazırlayacak. Bu plan ve takvime göre bütün kamu kurumları da devreye sokulacak; bu kurumlarda da benzer birimler oluşturulacak. AB konusunda kamu kurumları arasında eşgüdüm sağlanacak. Türkiye adına müzakereleri yürütecek başmüzakereci ve ekibine destek olmak üzere de 29 başlık çerçevesinde çalışmalar yapılacak.
Kampanya düzenlenecek
AB ekibi, AB sürecinde Türkiye'nin üstlenmesi gereken sorumluluklar ve elde edilecek haklar konusunda, halkın bilgilendirilmesine yönelik etkinlikler de düzenleyecek. AB'yi halka tanıtıcı çalışmalar yapılacak ve sürecin sonunda nereye varılacağına ilişkin dokümanlar hazırlanacak. İlk kez nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin tam üyelik için AB ile müzakere yürüteceği dikkate alınarak, 'Medeniyetler buluşması' perspektifiyle özel çalışmalar yapılacak. Türkiye'nin etnik, dinsel, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda AB vatandaşlarına tanıtımı için de etkinlikler ve kampanyalar düzenlenecek.