AB, ikinci bir küresel güç olamadı

Radikal gazetesi ile Ekonomi ve Dış Politika Forumu'nun 17-18 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ilk günü Ritz-Carlton Oteli'nin Cam Oda adlı salonunda verilen akşam yemeğiyle son buldu.
Haber: SERKAN DEMİRTAŞ / Arşivi

İSTANBUL - Radikal gazetesi ile Ekonomi ve Dış Politika Forumu'nun 17-18 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ilk günü Ritz-Carlton Oteli'nin Cam Oda adlı salonunda verilen akşam yemeğiyle son buldu. Yemeğin ana tartışma konusu 'AB, küresel aktör mü?' başlığını taşıyordu. Hayli hararetli tartışmalara sahne olan yemekte katılımcılar şu görüşleri dile getirdi:

 • Bugün Avrupa için tarihi bir gün. Çünkü Avrupa'nın çekirdeğinin çatlaması olasılığı bulunuyor. Avrupa bundan böyle iki ile dört yıllık bir duraklama dönemine giriyor. Avrupa'da sadece altı ülke Britanya, İsveç, Danimarka, Avusturya, Hollanda ve biraz da Schröder dışındaki Almanya ortak tarım politikasının reforme edilmesini konuşuyor.
  Avrupa'nın üç bunalımı
 • Avrupa'da üç bunalım var. Ulus-devlet bunalımı, kimlik bunalımı ve genişleme bunalımı. Bu üç bunalım birbirleriyle bağlantılı. AB kimliği ve gelecek dönemde alacağı şekil, bu üç sorunun nasıl çözüleceğine de bağlı. Daha da ötesi, Avrupa'nın küresel rolü, AB ile ilgili tartışmaların da önemli bir parçası olacak. AB'nin bu rolü, birliğin demokratik bir dünya düzeni için rol oynamasını bekleyen Avrupa'nın sınırındaki ülkeler tarafından da dile getirilmekte.
 • Monnet (AB'nin kurucu liderlerinden sayılan Jean Monnet) şöyle demişti: "Yarattığımız toplumun kendi içinde bir son olmadığını yeterince açık söyledim mi? Bu toplumun kendisi geleceğin düzenli toplumuna giden yolda sadece bir aşamadır".
  Avrupa düşüncesi dinamiktir, Avrupa bir 'proje' olarak var olmak istiyorsa genişlemeye mutlaka gereksinimi vardır. Avrupa'yı kültür ya da dinle tanımlamak doğru olmaz, çünkü çok fazla parçalayıcı olacaktır. AB için devletler üstü bir yönetim modeli gerekmekte.
 • AB'de işgücü ve demografi gibi ciddi yapısal sorunlar bulunuyor. AB ile ABD'yi karşılaştırmak yanlış olur; çünkü ABD, yılda 500 milyar dolar sıcak para ithal ediyor. Ama AB için bunu söylemek mümkün değil. Buna karşın İsveç gibi bazı ülkeler de çok daha iyi sosyal refah ülkesi ve daha iyi istihdama sahipler. Aslında birçok Avrupalı, İsviçreli gibi olmak isterdi: Dünya sorunlarıyla ilgilenmemek ve her durumda tarafsız olmak. Bu tek tek ülkeler için geçerli olabilir ama kritik soru şu: AB, dünya sahnesinde bir aktör olmak istiyor mu yoksa bu rolü tek başına ABD mi oynayacak? İkinci seçenek, Avrupa için de, ABD için de, dünyanın geri kalanı için de kötü olur.
 • Avrupa, dışarıdan bakıldığında çekici bir sosyal uyum, zenginlik modeli. Bu yüzden herkes katılmak istiyor. 2'nci Dünya Savaşı sonrasında altı ülkeyi bir araya getiren neden, barış ve uzlaşma gereksinimiydi. Şimdi ise zirveden kim ne kazandı, kim ne elde etti diye bakılıyor. Biz Avrupa'nın ne olduğunu çoktan unuttuk. Avrupa rüyası sona ermedi ama yeniden çekici hale getirilmesi gerekiyor.
  Halk değil, hükümetler bölündü
 • Genişleme, Avrupa dış politikasının parlak bir başarısı. Ama aynı zamanda seçmenler üzerinde ciddi bir soru yarattığı da ortada.
  Irak'tan öğrendiğimiz gibi Avrupalılar-üyeler arasında ayrılık pahasına-ortak bir dış politika üretebiliyorlar. Irak'la ilgili olarak eski ve yeni Avrupa arasındaki ayrım bu konuya bir bakış olabilir ama Polonya hariç Avrupa ülkelerindeki tüm halklar Irak savaşına açıkça karşı çıktı. Bölünenler halklar değil hükümetlerdi. Türkiye'nin de ABD'ye üslerini açmaması AB içinde büyük takdir topladı.
 • Avrupa tabii ki kendi kimliğini bulmalı ancak bunu yaparken de kesinlikle ABD'ye özenmemeli. Avrupa'nın her zaman komşu coğrafyalara doğrudan bir etkisi var. AB, ABD tarzı bir dış politika yaratmak yerine 'yumuşak güç' olmasını sağlayacak araçları aramalı.
  AB, ABD'yi tamamlar
 • Avrupa'nın kendisini 'antagonistik' biçimde ABD'ye karşı olarak tanımlamak yerine "ABD'yi tamamlayan" olarak tanımlaması gerek. Çünkü Avrupa, ikinci küresel güç olmayı başaramadı. Amerikan yönetimleri, Avrupa'yı asla ekonomik ve siyasi bir güç olarak ciddiye almadı. Anayasa referandumlarından çıkan 'Hayır' oyları da ABD'nin yaklaşımının doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
 • Avrupa'nın ortak bir kimliği ya da kültürü yok, çünkü birbirimizden çok farklıyız. Avrupa'yı "diğerinin karşıtı" bir projeyle dönüştürmek yanlış olur. Avrupa'nın dinamizme gereksinimi var: Sınırlarımız nerede? Avrupa'nın en önemli özelliği hâlâ bir güç dengesi olması. Avrupa bir düşüncedir, bir coğrafya değildir. Bu düşüncenin merkezi ise demokrasidir. Gelecekteki Avrupa, demokrasiyi daha etkin uygulayacak bir yol bulmalı.
 • Avrupa'nın bir lider olarak rolünü sürdürmesi açısından düşünülürse Türkiye'nin birliğe katılımı çok iyi olacak. Ama bazı ülkelerde farklı politikalar gündeme gelebilir. Örneğin Alman Ratzinger'in Papa seçilmesinin ardından İtalya'nın Türkiye ile ilgili pozisyonunu değiştirebileceği söylenebilir. Şimdi İtalya'da bu konu ekonomik olmaktan daha çok dini bir konu olarak değerlendiriliyor.
  Türkiye Mars, Avrupa Venüs
 • Yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerindeki temel konu kültür değil hep ekonomi oldu. Türkiye'nin fazla olan nüfusu Avrupa'ya bir sorun olabilir ama aynı zamanda eğitimli Türk nüfusu birliğe önemli bir katkı da olabilir. Türkiye, İslam ve modernitenin bir arada var olabileceğini Avrupa'ya kanıtlıyor.
 • Türkiye Mars'tan Avrupa Venüs'ten. Birbiriyle konuşuyorlar ama anlayamıyorlar. Bu biraz da Avrupa'nın stratejik konulara ilgisizliğinden kaynaklanıyor. Avrupa, sözlerini tutmalı. Her zirveden sonra Türkiye'nin, müzakereler sonunda tam üye olacağı açıklanmadı mı? Hiçbir Türk hükümetinin 'özel statüyü' kabul etmeyeceği ortada. İşgücünün serbest hareketi konusunda kalıcı sınırlamalar konulamaz ama pragmatik çözümler bulunabilir. Örneğin işsizlik oranı yüzde 8'in altına düştüğünde işgücünün serbest dolaşımı başlayabilir.


  Kıbrıs'ta çözüm için ısrar edilmeli
  'Yuvarlak Masa' katılımcıları Kıbrıs sorununun çözümü için Annan Planı'nın eksiklerinin giderilmesini savundu

 • Kıbrıs'ta en iyi yol Güney Kıbrıs'ta yeni seçimleri beklemek olacak. Ancak bu da Kıbrıs Rumlarının düşüncelerini değiştireceğinin bir garantisi değil. Müzakerelerin yeniden başlatılması için yollar bulunmalı. Kıbrıs'ı ayıracak değil federal bir yapı ve siyasi eşitlikte buluşturmak gerekli. Güvenlik ve anayasal düzenlemeler Kıbrıs Rumları için çok önemli. Bu kaygıları da gözetecek şekilde Annan Planı düzeltilmeli
 • Önemli soru şu: Neden Türkler evet, Rumlar hayır dedi? Türkler evet dedi, çünkü izolasyonlardan bıkmışlardı. AB üyeliğinin getirilerinden yararlanmak istiyorlardı ve ilerideki çatışma riskinden kurtulmaya çalışıyorlardı. Ve Kıbrıs Rumlarıyla barış ve uyum içinde yaşamak istiyorlardı. Kıbrıs Rumları hayır dedi, çünkü, Annan Planı, Türk askerinin adada kalmasına yol açıyordu. Diğer nedenler ise Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkını koruması, Türkiye'den gelen yerleşimcilerin sayısının yüksek olması, mülkiyet sorunları ve planın geçerliliği ve işleyebilirliğinin kaygı verici olması olarak sıralanıyordu.
 • Yakın gelecekte toplumlararası diyalog çok önemli. Ancak müzakerelerin başlatılması için uygun bir ortam görünmüyor. Burada uluslararası etki çok önemli. BM, bu işte lider olmalı, ancak AB'nin de doğrudan katılım göstermeden destekleyici bir rol oynaması iyi olacaktır.
 • Kıbrıs sorununun çözümü sırasında doğrudan rol oynayan yetkililer, 24 Nisan referandumunun bütün sorumluluğunu Kıbrıs Rumlarına veriyor.
  Ancak gerçek şu ki Kıbrıs çoktan AB içinde ve bu nedenle çözüm çabalarını bertaraf ediyor. Avrupalılar da Kıbrıs'ı AB içine adeta zor yoluyla aldırarak Yunanistan tarafından tuzağa düşürüldüklerini hissediyorlar.
  Müzakereler başlamalı
 • Şunu unutmamalıyız: Şimdi önemli olan müzakerelerin başlaması. Zaman çok aciliyet gerektirmiyor. Müzakereler başlar ve nasıl geliştiğini görürüz. Ancak bir başka önemli olan tarafların taahhütlerine bağlı olması. AB'nin Türk tarafına yönelik tüzüklerini yaşama geçirmesi gerekiyor.


  'Soykırım'da iki taraf da hatalı
  İkinci günün ilk oturumunda ağırlıklı olarak Ermeni sorunu konuşuldu: Ermeni meselesini Yahudi soykırımı ile karşılaştırmak yanlış. Avrupa'nın bu konuyla ilgili önyargısı var ama Türkiye de esnek politikalar üretebilmeli...

  İkinci günün ilk oturumunda 'AB-Türkiye ilişkileri ve Türk dış politikası' ele alındı. Bu kapsamda seçilen üç başlık Büyük Ortadoğu Projesi, Ermeni sorunu ve Kıbrıs oldu. Ancak daha çok Ermeni sorunu ve Kıbrıs'ta yeni çözüm girişimleri tartışıldı:
 • Ermeni sorununun algılanması konusunda Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında dev bir uçurum var. İki soru gündemde:
  1 - Türkiye, gerçekten soykırım yaptı mı?
  2 - Türkiye, konuyu iyi idare edebiliyor mu?
  Birleşmiş Milletler'in (BM) Soykırım Sözleşmesi'ne göre, soykırım etnik, dini ve ırksal nedenlerle bir toplumun tamamen ya da bir parçasının öldürülmesi olarak tanımlanıyor. Buna göre aslında hemen her savaş soykırım barındırır. Ermeniler, Türklerin 'planlı" biçimde soykırım yaptığını, burada niyetin önemli olduğunu söylüyor. O dönemde Osmanlılarla temas içindeki Alman ve Avusturyalı misyonerler, Doğu sorununun Ermenilerin ortadan kaldırılmasıyla çözülmesinden bahsediyor.
  Gerçek şu ki sadece yüksek düzeydeki Türkler, Ermeni sorununun bir kerede çözülmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Jön Türkler, imparatorluk çökmek üzereyken Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapmalarına göz yumamazlardı. Bir panik vardı ve bu da gereğinden fazla bir tepkiye neden oldu.
  Holokost ile karşılaştırılamaz
 • Yahudi soykırımı ile karşılaştırmak gerekirse;
  1 - Ermeniler de birçok Müslüman'ı öldürdü. Ermeni gerillalar, Rus ordusuyla işbirliği yaptı; dolayısıyla onlar da melek sayılmaz. Yahudilerin hiçbir yanlışı yoktu ama Ermenilerin çok yanlışı oldu. Bu, Türkiye için bahane olmasa da açıklayıcı bir nokta. Bu arada Balkanlar'dada milyonlarca Müslüman o dönemlerde öldürülmüş ya da kaçmak zorunda bırakılmıştı. Bunun da bir tepkisi vardı.
  2 - Hitler'in planını bütün yöneticiler biliyordu ve onu desteklediler. Türkiye'nin durumundaysa sadece birkaç kişi tehcir yoluyla etnik temizleme yapılacağını biliyordu. Bunu yapanlar da cezalandırıldı.
  3 - Önceden planı yapılmış bir soykırım yoktu.
  4 - Ermeni soykırımı konusu gereğinden fazla siyasi bir hale geldi.
  5 - Bu konuda çalışma yapan çok tarihçi var. Bazıları soykırım olmadığını sölylüyor. Bu görüşü destekleyen bazı belgeler de var.
  6 - O dönemdeki Türk hükümetinin 'Nazi ideolojisi' gibi bir ideolojileri yoktu.
  7 - Dolayısıyla bu savaşta yaşananlar 'yüze göze bulaştırılmış panik bir tepki' olarak tanımlanabilir.
  Orta yol bulunmalı
 • Ermeniler öldürülen insan sayısını milyonlarla ifade ediyor. Ancak gerçek rakam 200 bin ile 900 bin arasında olabilir. Birçok Avrupalı, Türkiye'nin yanlış yaptığını düşünüyor ve şimdi bu algılamanın değişmesi çok güç. Bu algılamanın diplomatik yollarla değiştirilmesi, esneklik gerektirir, ancak ne yazık ki Türkiye politikalarının bugünkü yapısından bunu beklemek mümkün değil. Sorunun çözülmesi için karizmatik liderler kadar esnek diplomasi de gerekli.
 • Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinde daha az destekleyici olması da gerekiyor. Ermeni gölgesi sürdüğü sürece Türkiye'nin AB'ye katılması asla mümkün görünmüyor. Bu manzarada Türkiye'nin gurur duyacağı bir şey yok tabii ki ama Ermeni iddialarının da desteklenecek bir tarafı bulunmuyor. Dolayısıyla iki taraf arasında orta bir yol bulunmalı.
 • Türkiye'nin son aylarda gösterdiği çabalar küçümsenmemeli. Türkiye bu konuda zaten bir esneklik içinde ancak esneklik sadece Türkiye'den değil, Ermeniler ve Avrupalılardan da beklenmeli.
  Objektif yaklaşım güç
 • 20. yüzyılın başları 'etnik temizlemenin' yoğun yaşandığı bir dönemdi. Balkanlar'dada 3 milyon Müslüman öldürüldü. Türkleri asıl derinden üzen konu, Avrupa'nın sadece Ermeni konusunu sanki bir tek orada yaşanmış gibi cımbızla seçip gündeme getirmesi. Bu konu, Balkanlar'da, Rusya'da, Kafkaslar'da neler olduğunu kapsayacak şekilde tarihi bir çerçevede ele alınmalı. Türkiye'nin tarihçiler komisyonu kurulsun önerisi bir başlangıç. Ancak bu konuya objektif bir yaklaşım getirmek de güç görünüyor.
 • Türkiye, Kıbrıs sorununda ne kadar iyi performans gösterdiyse Ermeni konusunda o kadar kötü bir performans gösterdi. Bir kere Türkiye'nin bu konuyla daha az saldırgan bir şekilde ilgilenmesi gerek. Alman Parlamentosu'nun aldığı karara verilen tepki bir 'histeri tepkisi' şeklindeydi. Avrupa toplumu, Türkiye konusunda şüpheci. Türkiye'nin konuyla ilgili bir şeyler yaptığına ilişkin olarak her zaman birtakım ahlaki ve psikolojik bir inanç olacak.
 • Türkiye, Ermeni konusunda daha rahat davranmalı. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konferansın engellenmesi ve Cemil Çiçek'in açıklamaları hiç yararlı olmadı. Bu konu Avrupa'da çok siyasi bir konu oldu. Balkanlar'ı unutmamalıyız. Bir söz vardır: İngilizler hiç hatırlamaz, İrlandalılar hiç unutmaz diye.

  Yarın: AB'ye göç


  • http://www.radikal.com.tr/7498307498300

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.