AB: Yargıya müdahale var, reformu bekliyoruz

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yaz dönemi atamaları üzerine yaşanan tartışma, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesini kısa dönem öncelikleri arasında sayan Avrupa Birliği bünyesinde rahatsızlığa yol açtı.


AB dönem başkanı İsveç’in Ankara Büyükelçisi Christer Asp, Radikal’e yaptığı açıklamada, tartışmalarla ortaya çıkan tablodan memnun olmadıklarını ve hükümetten yargı bağımsızlığını güçlendirecek reformlar beklediklerini söyledi.
Asp’ın sözleri şöyle:

* “Gördüklerimizden memnun değiliz. Bizim görmek istediğiz Türkiye’nin bir adalet reformuna gitmesi. Bunun önemli bir parçası da yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki durum da bunun bir parçası. AB’nin Türkiye İlerleme Raporlarında buna özel bir yer veriyoruz, Katılım Ortaklığı’nda da bu konu öncelikler arasında.

*“Hükümetle adalet reformu konusunu görüşüyoruz. Bize çalışmaların son aşamaya geldiği söylendi. Bekleyip göreceğiz. Umuyorum, Türkiye adalet sistemini yargı bağımsızlığı açısından da AB yasal sistemine uyumlu hale getirecektir. Çünkü yargı bağımsızlığı ve adalet reformunu Türkiye’nin AB uyumunun sıradan değil, asli bir parçası olarak görüyoruz. Bu konu AB’nin ciddiyetle beklediği reform paketlerinden biri.”

AB, yargı bağımsızlığı alanında daha çok HSYK’nın yapısına ilişkin itirazlarını sürdürüyor. Adalet Bakanının kurulun başkanı, müsteşarının da üyesi sayılması, siyasetin yargı bağımsızlığına etkisi olarak görülüyor. Bu durum İlerleme raporlarında yer alıyor. En son 2008 yılının İlerleme Raporu’nda şu ifadeye yer verilmişti: “Bazı vesilelerle yargının üst düzey üyeleri, kamuoyuna gelecekteki yargılamalarda bağımsızlıklarını tehlikeye düşürebilecek yorumlarda bulundu. Bağımsızlığa gelince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı konusunda ilerleme olmadı.”
AB, 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi’nde de, kısa dönem öncelikler arasında yer verdiği bu konuya şöyle değinmişti: “Yargının diğer devlet kurumlarından bağımsızlığı, özellikle Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve teftiş sistemi bakımından temin edilmeli’.
Hükümetin hazırlığını sürdürdüğü adalet reformunda yargı bağımsızlığı konusunun nasıl yer alacağı, HSYK’nın üye yapısının siyasi etki iddialarına yol açmayacak şekilde değiştirilip değiştitirlmeyeceği konusu, henüz ayrıntılı açıklanmış değil. (Radikal)