AB'den Türkiye'ye 'Kopenhag' vizesi

AKPM raporu
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'ne uyumuna ilişkin denetim sürecinde hazırlanan raporda, AB yolunda son derece önemli bir müjde verdi: Türkiye'nin artık denetim mekanizması içinde yer alması gerekmez.
Bahaneye son
Rapordaki görüş onay sürecinde değişmezse, Türkiye, demokrasileri AB ölçütlerinde olmadığı varsayılan ülkelerin yer aldığı gruptan çıkacak. Bu da, AB'nin müzakere tarihi vermemek için kullanabileceği ciddi bir gerekçenin ortadan kalkması demek.
İlk oylama 3 Mart
AB kaynakları, raporun 3 Mart'taki ilk oylamasında bir değişiklik olmayacağı görüşünde. Son karar nisandaki genel kurulda verilecek. Nihai onay çıktığında, 'Türkiye, AB reformlarının uygulamasında somut adımlar atıyor' mesajı da verilmiş olacak.
Haber: GÜVEN ÖZALP / Arşivi

BRÜKSEL - Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'ne uyumuna dair denetim sürecine ilişkin hazırladığı raporda, Ankara'ya AB yolunda hayati öneme sahip bir müjde verdi. Raporun vardığı sonuç 'Türkiye'nin artık denetim mekanizması içinde yer almasına gerek yoktur' oldu.
Onay bekleniyor
Türkiye'nin, demokrasilerinin Avrupa standartlarına ulaşmadığı varsayılan ülkelerin yer aldığı süreçten çıkması, Brüksel yolundaki önemli engellerden
birinin de ortadan kalkması anlamı taşıyacak.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi Lüksemburglu parlamenter Mady Delvaux Stehres ve Belçikalı parlamenter Luc Van Den Brande'nin hazırladığı raporda benimsenen olumlu görüş tüm onay sürecinden değişikliğe uğramadan geçerse Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye müzakere tarihi vermemek için kullanabileceği olası bahanelerden biri daha ortadan kalkacak.
İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti alanında Avrupa standartlarına uymaması nedeniyle 1996'dan beri denetim mekanizmasında tutulan Ankara'nın süreçten çıkmasına yeşil ışık yakan rapor, ilk olarak 3 Mart'ta yapılacak AKPM denetim komisyonu toplantısında oylanacak. AKPM kaynakları bu toplantıda herhangi bir sorun çıkmasını beklemiyor. Rapora ilişkin nihai oylama da nisan sonunda Strasbourg'daki genel kurulda yapılacak.
Türkiye'nin son dönemde Kopenhag Kriterleri'ni tamamlama yönünde attığı hızlı ve kapsamlı adımların somut sonucu olarak görülen raporun onayı halinde Ankara bir bakıma insan hakları ve demokrasi konusunda, genel bir değerlendirmeyle Kopenhag Siyasi Kriterleri açısından 'aklanmış' olacak. Raporun onaylanarak Türkiye'nin denetim mekanizmasından çıkmasının vereceği ikinci önemli mesaj da 'artık reformların uygulanması alanında da somutilerlemeler sağlandığı' olacak.
AB referans alıyor
Bugüne kadarki mevcut uygulamalar, izleme sürecinde yer alan ülkelere AB'nin müzakere için yeşil ışık yakmadığını ortaya koyuyor. Raporun onaylanması Ankara'nın Brüksel karşısında elini çok güçlendirecek ve Avrupa Komisyonu'nun sonbaharda hazırlayacağı raporda olumlu bir yaklaşım içinde olmaya zorlayacak. Avrupa Konseyi kaynakları da denetim sürecinden çıkarak politik anlamda 'vize alan' bir ülkeye karşı Kopenhag Kriterleri çerçevesinde olumsuz bir tavır içine girilmesinin zorluğuna dikkat çekti.
Fırsat değerlendirildi
Raporun normalde geçen eylülde ele alınması bekleniyordu. Ancak raportörlerin uygulama konusunda şüpheleri üzerine Murat Mercan başkanlığındaki AKPM Türk heyetinin çabaları sonucunda erteleme sağlandı. Türkiye, bu 'altın fırsatı' iyi değerlendirerek rapor taslağının olumlu çıkmasını sağladı. 1 Mayıs'ta AB'ye katılacak olan ülkeler de bu denetim sürecinden çıktıktan sonra Brüksel'den yeşil ışık almıştı.
Avrupa Birliği'nin denetim sürecinde Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Moldova, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Bosna-Hersek, Sırbsitan-Karadağ ve Arnavutluk yer alıyor.