Abesle iştigalin son biçimi

Eski Kültür Bakanı Koç'un Kars'taki Ani harabelerinin adını, 'Türk insanının hassasiyetlerine bakarak' 'Anı' şeklinde telaffuz etmesiyle başlayan garip tartışmaya noktayı koymak yine bakanlığa düştü. Bakanlığın seçtiği beş akademisyenlik komisyon, tarihi M.Ö. 5 bine kadar giden yerin adına son noktayı koyacak. Bir kompleksi yansıtan tartışmanın kaynağıysa, örenin Ermeni tarihiyle ilgisi...
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un Kars ili sınırları içinde bulunan Ani ören yerinin adını 'Türk insanının hassasiyetlerine dikkat etmek zorunda olduğunu' belirterek, 'Anı' olarak teleffuz etmesinin ardından başlayan polemiğe son noktayı koymak yine Bakanlığa düştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından seçilen beş akademisyenden oluşan komisyon önümüzdeki ay toplanarak ören yerinin adının Ani mi, yoksa Anı mı olduğuna karar verecek.
Meclis'teki tartışma
Geçtiğimiz aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2007 bütçesi görüşülürken Atilla Koç'un "Anı Ören Yerinden Kaş'a kadar, Türkiye'nin her yerinde bakanlığının olduğunu" söylemesi üzerine CHP'lilerle arasında şu dialog geçmişti:
Algan Hacaloğlu (CHP): Sayın Bakan, Ani harabeleri, Ani, Anı değil.
Bakan Koç: Hayır, Anı dedim, ankastin (en conscient) dedim.
Hacaloğlu: Ani... Ani...
Koç: 'Ani' demedim, 'Anı' diyorum. İzah edeyim: Ani, bir başka şeyi çağrıştırdığı için, sosyolojik olarak Anı Ören Yerleri demeyi tercih ediyorum...
Hacaloğlu: Öyle bir kompleksimiz olamaz.
Koç: Bir dakika, sizin kompleksiniz olamaz ama, bu mevzuda, benim ülkemin insanlarının hassasiyeti vardı. Ben, o hassasiyete dikkat etmek mecburiyetindeyim. O hassasiyeti sevdiğim için Anı harabeleri diyorum. O hassasiyet şudur: Türk insanı Sangaryos'u Sakarya yapmıştır, İkonyum'u Konya yapmıştır, Smyrna'yı İzmir yapmıştır, Sagalassos'u da Ağlasun yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanı da Ani'yi 'Anı' yapsın. Bunu da bana müsaade edin.
Mustafa Özyürek (CHP): Her bakan isim değiştirirse, işimiz zor.
Koç: Niye Sagalassos demiyorsunuz da Ağlasun diyorsunuz Burdur'un ilçesine? Evet, cevabınız yok.
Komisyon kuruldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen sürede tartışmaların sona ermemesi üzerine komisyon kurma kararı aldı. Önümüzdeki ayın ilk günlerinde Ankara'da veya Kars'ta toplanacağı belirtilen akademisyenlerden oluşan komisyon tarihi kentin adına karar verecek. Komisyonda yer alan akademisyenler şunlar:
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Enver Konukçu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oktay Belli, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M.Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz.