AB'ye uyum kadın için acil

Müzakere sürecinde Türk kadınının yaşam koşulları AB'ye uyacak: Sosyal güvenlik ve eğitim olanaklarında eşitlik gelecek. İşyerinde ayrımcılığa son.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - 3 Ekim'de başlayacak AB ile tam üyelik müzakereleri nedeniyle, kadınların yaşam koşullarını yükseltecek ve erkeklerle eşit olmasını sağlayacak adımlar belirlenmeye başlandı. Tüm kurumlar, müzakerelerin hızlı ilerlemesi için sivil toplum örgütlerinin daha aktif çalışmasını önerirken, yasal düzenlemelerin uygulanması için de sıkı bir denetim mekanizması oluşturulmasını istiyor. Türk kadınının, AB standartlarına ulaşması için müzakere sürecinde yapılacaklar listesinde yer alanlardan bazıları şunlar:
Eğitime tam destek: Türkiye, AB'den alacağı fonlarla, kadınların eğitim olanaklarını artıracak. Okuryazar olmayan kadınların oranı kentlerde yüzde 18.7 iken, kırsal nüfusta bu oran yüzde 30.4. Doğu ve Güneydoğu'da 10 kadından beşi okuma-yazma bilmiyor.
Tarlaya sosyal güvence: Kırsal bölgelerdeki kadınların yüzde 83.4'ü, tarım sektöründe ve ücretsiz aile işçisi konumunda, sosyal güvenceden yoksun çalışıyor. Tarım Bağımsız Çalışanları Hakkındaki Kanun, sadece erkeklere ve aile reisi kadınlara sigortalılık hakkı tanıyor. AB Sosyal Politikası'na göre ise tarım işletmeciliği yapan kadınların da sigortalı sayılması ve analık sigortası kapsamına alınması gerekiyor.
Ebeveynlik hakları: AB'li işverenler, işyerlerinde hamile ve yeni doğum yapan kadınların karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve özel önlem almakla yükümlü. Türkiye'nin de, hamile ve yeni doğum yapan kadınların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokacak riskleri taşıyan işlerde çalıştırılmasını yasaklaması gerekiyor.
AB üyesi ülkelerde çalışan anne-babalar, yeni doğan veya evlat edinilen bebeğe bakmak için, çocuk sekiz yaşına gelene kadar üçer ay süreyle ebeveyn izni alma hakkına sahip. Ayrıca, hastalık veya kaza durumlarında, anne veya baba 'acil ailevi durum' izni kullanabiliyor. Türkiye'de ise bu hakları karşılayacak mevzuat yok.
Ayrımcı hareketler bitecek: AB'ye tam üyelik, çalışan kadınların karşılaştıkları ayrımcı hareketleri dava edebilmesini ve ayrımcılık yapılmadığının ispatının da her durumda işverenin yükümlülüğünde olmasını getirecek. Türkiye bu alandaki tüm yasal boşlukları doldurmak zorunda.
Eşit işe eşit ücret: Türkiye, AB'de olduğu gibi 'eşit ve eşdeğerde iş için eşit ücret prensibi'ni uygulayacak. Bunun için, kadınları eğitim programlarından daha çok yararlandıracak, düşük ücretli işlere yöneltilmesini önleyecek.


    http://www.radikal.com.tr/7337557337550

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.