AB'ye uyumla din değişikliği kolaylaştı

Malatya'daki 'misyoner katliamıyla' gündeme gelen ve eskiden ancak mahkeme kararıyla yapılabilen din değiştirme, AB'ye uyum çerçevesinde yenilenen mevzuata göre artık çok kolay.
Haber: SONER ARIKANOĞLU / Arşivi

ANKARA - Malatya'daki 'misyoner katliamıyla' gündeme gelen ve eskiden ancak mahkeme kararıyla yapılabilen din değiştirme, AB'ye uyum çerçevesinde yenilenen mevzuata göre artık çok kolay. Din değiştirmek için nüfus müdürlüğüne yazılı beyanda bulunmak yeterli. 25 Nisan 2006'da yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Kayıt Düzeltme başlıklı 35. maddesi, vatandaşların, sadece yazılı beyanla din değiştirilebileceğine hükmediyor. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili maddesi şöyle: "Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddi hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir. Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir."
Sayısal sınır yok
Resmi Gazete'de 23 Kasım 2006'da yayımlanarak yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in Din Bilgisine İlişkin Talepler başlıklı 82. maddesi de din değiştirme konusunu şöyle düzenliyor: "Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir. Bu işlemlerde, idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form kullanılır ve bu forma diğer kişisel durum değişiklikleri özel kütüğünden numara verilir."