Acaristanbul için belediye riske girmedi

Serdaroğlu Ormanı'nında kurulan Acaristanbul villalarının yıkımı konusunda son kararı vermesi beklenen Beykoz Belediyesi dün yapılan encümen toplantısında risk almadı.

İSTANBUL - Serdaroğlu Ormanı'nında kurulan Acaristanbul villalarının yıkımı konusunda son kararı vermesi beklenen Beykoz Belediyesi dün yapılan encümen toplantısında risk almadı. Acarlar'ın açabileceği muhtemel tazminat davalarından çekinen Encümen, Danıştay'ın temyize ilişkin nihai kararının beklenmesi için dosyayı İmar Müdürlüğü'ne iade etti. Villaların yıkılması durumunda 6 milyon YTL'yi bulan ruhsat harçlarıyla 4 milyon YTL'lik inşaat masraflarının belediye tarafından geri ödenecek olması Encümen'in yıkım kararı konusunda tedirgin davranmasına etkili oldu.
Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül, Encümen'in bağımsız olduğunu ve Danıştay içtihadına göre karar verdiğini vurgulayarak "Gelecek nihai karar ne ise toplumsal ve sosyal sorumluluk gereği o yapılacak ve ona göre işlem tesis edeceğiz" diye konuştu.
Dava süreci üç yıldır sürüyor
Mimarlarn Odası Acaristanbul villalarının yapı ruhsatının iptali için 12 Şubat 2004'te İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 30 Haziran 2005'te inşaatın yürütmesini dürdürdü, dokuz Mart 2006'da da ruhsatların iptal edilmesine karar verdi. Mahkemenin kararları Beykoz Belediyesi'nce temyize götürüldü. Ancak Danıştay 6'ncı Dairesi kararları iptal etmedi. Belediye, bunun üzerine 18 Aralık 2006'ya kadar yaptığı inceleme sonucunda yapı tatil tutanakları tutarak, 139 villanın ruhsatsız olduğunu Acarlar'a bildirdi. Yapılan tebligatta, resmi işlemlerin en geç bir aya kadar tamamlanması, aksi takdirde yıkım ve para cezası uygulanmak üzere dosyanın encümene sevk edileceği belirtildi.
Bir aylık süreç içinde Acarların başvurusuna rağmen Orman Bölge Müdürlüğü yeni ruhsat vermedi. Sürenin dolduğu 18 Ocak'ın ertesi günü yıkımın başlaması bekleniyordu. Ancak Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül dosyayı 19 Ocak 2007 Cuma günü encümene sevk etti. Yedi üyeli belediye encümeni dosyayı inceledikten sonra dün yaptığı toplantıda Danıştay'ın kararının beklenmesine karar verdi.