Acarkent villaları için tapu müjdesi

Mahkeme davayı reddetti
İSTANBUL - Orman Genel Müdürlüğü’nce Acarkent’teki 1822 gayrimenkulün tapularının iptali istemiyle açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. Beykoz’daki Acarkent villalarıyla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü, Kasım 2006’da Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Müdürlüğün dilekçesinde Acarkent’teki yapılaşmanın izin koşulu olan yüzde 6’lık yapılaşma iznini fazlasıyla geçtiği ifade edildi. Dilekçede bu yapıların tapularının iptali ve ruhsatı olmayan yapıların yıkımı istenmişti. Dün davanın karar duruşmasında Hâkim Salih Kopan şu kararı verdi: “Yüzde 6’lık izin sahası dışında kalan kısma yönelik olarak men’i müdahale, ‘kal’ için açılan davanın husumet nedeniyle reddine ve özel ormanın tamamı üzerinde kurulan kat mülkiyetine yönelik işlemin iptali için açılan davanın reddine karar verildi.” (Radikal)