Açık İlköğretim Okulu başvuruları için yarın son gün

Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu'na 2001-2002 öğretim yılı için kayıt başvuruları, yarın sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu'na 2001-2002 öğretim yılı için kayıt başvuruları, yarın sona erecek. Açık ilköğretim, çeşitli nedenlerle temel eğitimini yarıda bırakmış, okula gidememiş ya da temel eğitim süresinin sekiz yıla çıkarılması dolayısıyla 'ilkokul mezunu' durumunda olanlara, ilköğretim mezunu olma fırsatı sağlıyor. Açık İlköğretim Okulu'na, şu durumdakiler başvurabiliyor: İlkokul mezunu olanlar, Ortaokulun 1, 2 ve 3.
sınıflarından ayrılanlar, İlköğretim okullarının 5. sınıfını bitirip 6, 7 ve 8. sınıflarından ayrılanlar, Ortaokul dışardan bitirme sınavlarından ayrılanlar, Yetişkinler II. kademe eğitimini bitirenler, Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim B kursunu bitirenler, Yurtdışında öğrenim görüp, ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8. sınıflarına denklik yaptıranlar. Bedensel
engelliler, tutuklu veya hükümlüler, askerliğini yapmakta olanlar, çalışanlar
ve ev hanımları da bu koşullardan birini taşıyorlarsa Açık İlköğretim Okulu'na başvurabilecekler. Açık ilköğretime başvurabilmek için 15 yaşından gün almış
olmak gerekiyor.