Açık ilköğretime yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık İlköğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere göre, ilköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere, 'ilgi, istek ve yeteneklerine' bakılmaksızın, Açık İlköğretim Okulu'ndan yararlanma hakkı verilecek.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Açık İlköğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere göre, ilköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere, 'ilgi, istek ve yeteneklerine' bakılmaksızın, Açık İlköğretim Okulu'ndan yararlanma hakkı verilecek. Türkçe dersinden başarılı olmak şartıyla en fazla iki dersten başarısız olanlardan, derslerin yıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması en az iki olanlar, doğrudan bir üst sınıfa geçecek veya mezun
olacak. Yeni yönetmeliğe göre, en fazla üç dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.
Özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenler, tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenlerde olduğu gibi yaş kaydı aranmayacak. Geçici maddeye göre de, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği günden itibaren kaydını yenileyen öğrenciler, aritmetik ortalama ile bir üst sınıfa geçme veya mezun olma hakkından yararlanacak.