'Açık lisede başı açık okunmalı'

Danıştay 8'inci Dairesi, açık liselerde kılık kıyafet yönetmeliğine uyulması, kızlar için 'başı açık' kuralının yürürlüğe konulması gerektiğini bildirdi.

ANKARA - Danıştay 8'inci Dairesi, açık liselerde kılık kıyafet yönetmeliğine uyulması, kızlar için 'başı açık' kuralının yürürlüğe konulması gerektiğini bildirdi. Daire, imam-hatip lisesi öğrencilerinin Açıköğretim Lisesi'nden ikinci diploma alabilmelerini ve böylece üniversiteye girişte katsayı avantajına sahip olmalarını sağlayan düzenlemeyi de iptal etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Eğitim-Sen, 14 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da iki ayrı dava açmıştı. Danıştay 8'inci Dairesi, iki davayı da esastan sonuçlandırdı.
YÖK'ün açtığı davada, imam- hatip lisesi öğrencilerine 'çifte diploma' şansı veren yönetmeliğin 5'inci maddesi başta olmak üzere, bazı maddelerin iptaline oy birliğiyle karar verildi. Düzenleme 'Ortaöğretimden ayrılan, mezun olan ve yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara' açıköğretim lisesine geçiş olanağı tanıyordu. Böylece imam-hatiplilerin açık lise diplomasıyla üniversiteye geçişteki 'katsayı engelini' aşması sağlanıyordu. İptal gerekçesinde şöyle denildi:
"Eğitim sistemine dahil olup, yönlendirme suretiyle kademelerden geçerek bu haklardan yararlanmış bireylerin yeniden yararlandırılması, öncelikli olarak yararlanma hakkına sahip olan bireyler açısından eşitsizlik yaratılmasına sebep olacaktır."
Danıştay 8'inci Dairesi, Eğitim-Sen'in açtığı davayı da sonuçlandırdı. Daire, yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti, bazıları için karar verilmesine yer olmadığını belirtti. Daire karar gerekçesinde, açık liselerde gerektiğinde 'yüz yüze' öğrenim uygulandığına göre, kılık-kıyafet yönünden her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda uygulanan kuralların, bu okul türü için de geçerli olduğu vurgulandı. Bu nedenle yönetmelikte, kız öğrenciler için 'başı açık' koşulunu zorunlu tutan 'MEB ve Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeliğe' atıf yapılması gerektiğine işaret edildi. Gerekçede, yönetmelikte, özellikle kız öğrenciler için 'başı açık' ibaresinin yer alması gerektiği vurgulandı.