Açıklama

Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Fatih Yurdal, 9 Mart 2001'de Radikal'de yer alan '100 Katrilyon Lira Denetimsiz Kaldı' başlıklı haber için bir açıklama yaptı.

İSTANBUL - Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Fatih Yurdal, 9 Mart 2001'de Radikal'de yer alan '100 Katrilyon Lira Denetimsiz Kaldı' başlıklı haber için bir açıklama yaptı. Yurdal'ın açıklaması şöyle:
"Haberdeki 'Denetimsiz Yönetim' başlığı, Telekomünikasyon Kurumu'nda Teftiş Kurulu'nun yer almaması nedeniyle telekomünikasyon sektörünün denetimsiz kaldığı anlamını çağrıştırmaktadır. Bu yanlış bir yaklaşım olup, müfettişlerin görevinin sanki sektörü denetlemek olduğu izlenimi vermektedir. Oysa ülkemizde SPK, RTÜK, Rekabet Kurulu ve BDDK gibi kurulumuzla aynı hukuki niteliğe sahip üst kurul niteliğindeki düzenleme ve denetleme kurullarının hiçbirinde teftiş kurulu başkanlığı yoktur. Söz konusu kurul ve üst kurulların asli görevi ilgili sektörün denetimi ve mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlanmaktır."
Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Yurdal, 11 Renault Laguna ve bir Renault Safran için 280 milyar ödemenin sözkonusu olmadığını, 9 Laguna ve 1 Safran için 151 milyar lira ödendiğini kaydetti.