Açıklama

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Başkanı Cemal Işık, 16 Ocak 2004'te yayımlanan 'İki dava mercek altında' başlıklı yazıyla ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL - İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Başkanı Cemal Işık, 16 Ocak 2004'te yayımlanan 'İki dava mercek altında' başlıklı yazıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Haberde, 'Tedbir nasıl kalktı' adlı paragrafta konu edilen 'Hayat Bilgisi' dizisiyle ilgili hususların mahkememizdeki dosyayla ilgisi bulunmamaktadır. Diziyle ilgili 2003/223 D. İş sayılı dosyamızda verilmiş bir tedbir kararı olmadığı gibi, diziyle ilgili kaldırılan tedbir de yoktur. Diziyle ilgili tedbir istenmiş, her iki tarafın bulunduğu mürafaa sonunda talep 11.09.2003 günlü kararla reddedilmiştir. Mahkememizce verilmiş tedbir kararı olmadan böyle bir kararın mevcudiyeti varsayılarak, bunun birtakım yollarla kaldırılmasının sağlandığı şeklindeki haberiniz, Basın Ahlak Yasası'na uymadığı gibi yargıyı da töhmet altında bırakmaya yönelik bir harekettir. "