Açıklamalarımla Türk-Kürt çatışmasını engelledim

Kürtlerin yüzde 30'unun Türkmen, Alevilerin bir bölümünün ise 'Ermeni dönmesi' olduğunu söyleyince tepki çeken Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Yusuf Halaçoğlu, bu açıklamayı yapmakla ülkeye büyük hizmet verdiğini ileri sürdü.

ANKARA - Kürtlerin yüzde 30'unun Türkmen, Alevilerin bir bölümünün ise 'Ermeni dönmesi' olduğunu söyleyince tepki çeken Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Yusuf Halaçoğlu, bu açıklamayı yapmakla ülkeye büyük hizmet verdiğini ileri sürdü. Halaçoğlu, Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) tarafından düzenlenen "Türk Kimliği ve Türkiye Üzerinde Oynanan Oyunlar" konulu panelde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
"Benim konuşmam, 12 yıldır sürdürülen bir çalışmanın sonucudur. 'Bugün kendisini Kürt, hatta Kürt-Alevi olarak gösteren Ermeniler var' dedim. Bu hangi anlama gelir? Aleviler Ermeni mi demektir veya Kürtler Türk müdür demektir? 'Bugün kendini Kürt olarak nitelendiren birçok insan aslında bu kayıtlara göre Türkmen görünmektedir' dedim. Bunun ırkçılıkla alakası var mı? Çalışmam, etnik siyaset yapılan Türkiye için önemlidir. Elimde kaynak var diyorum, değerlendirelim diyorum, ama kabul edilmiyor, çünkü hedef başka. Ben bu açıklamayı yapmakla aslında çok önemli bir hizmette bulundum ülkeye... Türk-Kürt çatışmasının önüne geçecek bir hadiseydi söylediklerim, nasıl iç içe girdiklerini gösteriyor."
'70 bin belge getirttik'
Ermeni diasporasının "1,5 milyon Ermeni öldü" yönünde propoganda yaptığını belirten Halaçoğlu şöyle devam etti: "Yaklaşık iki senelik gizli çalışmanın sonunda, 70 bin belgenin kopyasını Türkiye'ye getirdik. Birçok bilgiye rastladık. Birincisi 817 bin Ermeni, Türkiye'den başka ülkelere göç etmiş ve bunların da hangi ülkelerde olduğu rakam rakam veriliyor. İkincisi, '1921'de Anadolu ve İstanbul'da Ermeni kimliği ile 281 bin Ermeni yaşamaktadır' diyor. Sonra Müslüman olan Ermenilerden bahsediyor. Bunları topladığımızda 1 milyon 200 bin civarında Ermeni elde ediyoruz. ABD yönetiminin o dönemki Diyarbakır temsilcisi, aynı zamanda Mısır'daki Ermeni Milli Delegasyonu Başkan Yardımcısı olan Thomas Mıgırdiçyan, hazırladığı raporunda hangi Ermeni aşiretinin hangi adla Türk aşiret adını aldığını yazıyordu."