Açıkta gıda satışı artık yasak

Bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığının saptanmasında, gelecek nesiller üzerindeki etkilerine de bakılacak. Yaş meyve ve sebze dışında hiçbir gıda ürünü açıkta satılamayacak.

ANKARA - Bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığının saptanmasında, gelecek nesiller üzerindeki etkilerine de bakılacak. Yaş meyve ve sebze dışında hiçbir gıda ürünü açıkta satılamayacak.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın hazırladığı, 'Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

 • Herhangi bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığının saptanmasında, gıdayı tüketen tüketicinin sağlığına hemen, kısa ve uzun vadede yapacağı olası etkiler ile onu izleyecek nesiller üzerindeki etkileri, olası toplam toksik etkileri değerlendirilecek.
 • Gıdanın belirli bir kategorideki tüketici için üretilmesi durumunda, tüketicinin o gıdaya karşı biyolojik duyarlılığına bakılacak.
 • Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair nedenlerin bulunması durumunda, bakanlık ve ilgili merci, o gıdanın piyasaya arzına sınırlamalar getirecek uygun önlemleri alacak veya piyasadan geri toplatacak.
 • İşyeri yetkilisi, okul, kreş, kamu-özel kurum ve kuruluşları ile fabrika, hastane ve benzeri yerlerde mahallinde üretilerek toplu tüketime sunulan yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneği, 72 saat saklayacak.
 • Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerleri ile toplu tüketim yerleri tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan maddelerde müteselsilen sorumlu olacak. Bu işyerleri, asgari teknik ve hijyenik şartları taşıyacak, gıda işyeri çalışma izni, sicil numarası, üretim izni alacak.
 • İşyerinin temizlik ve bakımı düzenli olarak yapılacak, kapı, pencere ve işyerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımlarla sinek ve kemirgenler girişi engelleyecek önlemler alınacak. Tuvaletler gıda işlenen alana doğrudan açık olmayacak. Gıda yıkama ile el yıkama bölümleri ayrı olacak.
 • Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde, akvaryum canlısı dışında hayvan olmayacak.
 • Kullanılan tüm alet ve ekipman ve yüzeyler, sağlığa uygun, bulaşma riskini en aza indirmeyi mümkün kılan nitelikte olacak.
 • Satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda ile temasta bulunan personelin resmi bir kurumdan alınmış sağlık raporu olacak.
 • Pazaryerleri, caddeler ve sokaklarda, yaş meyve ve sebze ürünleri hariç her türlü gıdanın açıkta satışı yasak olacak.


  • http://www.radikal.com.tr/7425287425280

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.