Acil nöbeti, asistanları yargıya götürdü

Göz hastalıkları, intaniye, nöroloji ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşlarında uzmanlık eğitimi alan 18 asistan doktor, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste nöbet tutmaya isyan etti. Genç doktorlar...

İZMİR - Göz hastalıkları, intaniye, nöroloji ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşlarında uzmanlık eğitimi alan 18 asistan doktor, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste nöbet tutmaya isyan etti. Genç doktorlar başhekimliği mahkemeye verdi. Amirler kızgın: "Öncelikle hekim olduklarını unutmuşlar."
Asistan doktorların çalışma şartlarına isyan eden bir annenin geçen temmuz ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Başhekimi Prof. Emin Alıcı'ya yazdığı mektup basına yansımıştı. Anne mektubunda asistan doktorların 48 saat hiç uyumadan çalıştırıldığını, üstlerinin asistanlara kahvaltı hazırlattırıp masraflarını ödettirdiklerini ve küfür ettiğini öne sürmüştü.
Bu mektup üzerine 'memurlar.net' isimli bir forum sitesinde aynı dertten mustarip asistanlar da İzmirli annenin çağrısına kendi yaşadıkları zorlukları anlatarak destek çıkmıştı.
Sonunda bu şikâyetler, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne açılan davayla yargıya taşındı. Devlet memuru oldukları için
isim vererek konuşamayacaklarını belirten 18 asistan doktor, dava açma gerekçelerini ise, 'bölümlerine uygun olmayan yerde görevlendirme yapılması' olarak gösterdi. Davacı asistanlara göre birçok başka hastanede de durum aynıydı.
'Uygulama doğru'
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Rıza Ayder, yargıya intikal eden konuda konuşamayacağını belirtirken diğer başhekimlerin görüşleri şöyle:
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı: Hastanemizde bir aylık 'zorunlu rotasyon' olarak uygulanıyor. Her branştan asistanı acil serviste nöbete alıyoruz. Bu uygulama hukuken doğru. Acil servis eğitim verilen bir klinik. Her klinikte de bir şef var. Ve hastanede ihtisas yapan asistan klinik şefinin uygun gördüğü her yere rotasyona gidebilir. Klinik şefleriyle yaptığımız toplantıda da, Eğitim Planlama Kurulu toplantısında da acil servisin asistanların eğitimi açısından çok iyi olacağı kanaatine vardık. Bu da eğitimin bir parçası.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Galip Akhan: Her branştan asistan acil nöbeti tutuyor. Hasta karşılamaya pratisyen hekimler yetmediği için kliniklerden asistan veriyoruz. Başka yolu da yok. Hastaneler başka türlü de dönmez. (Radikal, dha)