Açlık grevi haktır, cezalandırılamaz

Açlık grevi haktır, cezalandırılamaz
Açlık grevi haktır, cezalandırılamaz
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Çankırı Cezaevi’nde kalan hükümlüler Mehmet Gidici ve Fadıl Aydemir, Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması ve anadilde savunma hakkı talebiyle geçen kasımda başlatılan açlık grevlerine katıldı. Öcalan’ın çağrısıyla diğer tutuklu ve hükümlüler gibi Gidici ve Aydemir de açlık grevini bitirdi. Ancak cezaevi idaresi Aldemir ve Gidici’ye, Ceza Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun kapsamında açlık grevi yaptığı gerekçesiyle ‘bir ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası’ verdi. Mahkûmlar Çankırı İnfaz Hâkimliği nezdinde itiraz etti. İtiraz, hâkim Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından duruşmalı olarak görüşüldü. Gidici, duruşmada ‘meramını anlatacak düzeyde Türkçe bilmediğini, Kürtçe savunma yapmak istediğini’ söyledi. Eminağaoğlu da ifadeyi Kürtçe tercüman vasıtasıyla aldı. Eminağaoğlu, kanunda açlık grevi yapan mahkûma ‘Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma’ cezası verilmesi ön gören Ceza Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun’un 40. maddesinin 2/g fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı. İptal başvurusunda, açlık grevi eyleminin düşünce ve ifade özgürlüğü boyutları ile değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) açlık grevini korumakta olduğu hatırlatıldı. Başvuruda “Kişinin kendi iredi kararı ile gıda almayı durdurması temel haktır” denildi.