Adalet Bakanı Bozdağ'dan HSYK'ya sert yanıt: Açıklama yapma yetkin yok

Adalet Bakanı Bozdağ'dan HSYK'ya sert yanıt: Açıklama yapma yetkin yok
Adalet Bakanı Bozdağ'dan HSYK'ya sert yanıt: Açıklama yapma yetkin yok
Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ, savcılar krizinde HSYK'nın yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi ve "HSYK'nın açıklama yetkisi yoktur" dedi.

  ANKARA - Kabine revizyonunda Sadullah Ergin'in yerine atanan ve dün görevi devralan yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HSYK'nın dün yaptığı adli kolluk yönetmeliğini eleştiren açıklamasına karşı şu açıklamayı yaptı.

 

Bozdağ'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
* 'Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından 26 Aralık 2013 günü kamuoyuna yapılan duyuruyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

* Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı olarak 4.5 yıl başarıyla görev yapmış Sayın Sadullah Ergin’in görevdeki son günü toplantı yapılıp karar alınması, yeni Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı olarak şahsımın göreve başladığı ilk gün ise bilgim ve onayım olmadan böyle bir açıklama yapılması üzüntüyle karşılanmıştır.

* 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 6. maddesinde, Kurulu yönetme ve temsil etme Kurul Başkanının görevleri arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun 7 nci maddesinde Genel Kurulun görevleri belirlenmiş olup, bu görevler arasında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi yer almamaktadır. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa ve kanundan almayan bir yetkiyi kullanamaz ilkesine aykırı olarak Genel Kurul, Kanunda yer almayan bir konuda kendi kendine görev ihdas etmiştir.

 


* Anayasanın “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138 inci maddesinde, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” hükmü yer almaktadır. 21 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe karşı Danıştay’da dava açılmıştır. Temel ilkesi yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek olanKurulun, iptal davasına konu yönetmelik değişikliğinin; yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle Anayasa vek anunlara açıkça aykırı olduğu yönünde kesin kanaat içeren bir açıklama yapması, hukuk devleti ve yargının bağımsızlığı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu açıklama, yargı bağımsızlığına bir müdahale, yürümekte olan davayı görecek mahkeme ve hâkimlere tavsiye ve telkin niteliğindedir. Bu da, Anayasanın 138 inci maddesinin açık ihlalidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

İstanbul Barosu'ndan zehir zemberek 'müdahale' açıklaması


HSYK AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), ‘Büyük Rüşvet’ operasyonunun ardından soruşturmayı amirlerine haber verme zorunluluğu getiren Danıştay’da dava konusu yapılan Adli Kolluk Yönetmeliği’ne örneği görülmemiş şekilde şerhli bir açıklamayla tepki gösterdi.  HSYK Genel Kurulu dün toplantı sonrası açıklama konusunda anlaşamadı. 22 üyeli HSYK’nın, başkanvekili Ahmet Hamsici dahil 13 üyesi ortak imzayla kamuoyuna “Adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin de bilgilendirilmesi yönetmeliği yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasa’nın ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır” açıklaması yaptı.

 

Ortalık tozduman