Adalet Bakanı: Mahkumları utandırmadan soyuyoruz

Adalet Bakanı: Mahkumları utandırmadan soyuyoruz
Adalet Bakanı: Mahkumları utandırmadan soyuyoruz
Cezaevlerindeki çıplak arama iddialarına ilişkin soru önergesini yanıtlayan Ergin, aramaların "hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmıştır" cevabını verdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün cezaevlerindeki çıplak aramalara ilişkin soru önergesini yanıtladı. Ergin, çıplak aramaya ilişkin olarak şunları söyledi:

Karakolda 'çıplak arama'ya 6 ay hapis cezası

“Çıplak arama olarak tabir edilen arama çeşidinin, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 46. maddesinde düzenlediği ve istisnai durumlarda başvurulduğu; bu aramanın, hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin bulunması ve kurum müdürünün uygun görmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde anılan mevzuatta belirtilen usule göre ve hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.”
Çıplak aramaya 'dar kot' kriteri

sohbet sistemine odaklı infaz sistemi yerine, hükümlü ve tutukluların sosyalleşmesi için sohbet dahil tüm ortak alan etkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak çalışmaların yürütüldüğünü de belirten Ergin, cezaevlerindeki açlık grevlerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

“2013 yılı Mart ayı içinde, 7 ceza infaz kurumundaki terör suçlarından hükümlü ve tutuklu bulunan toplam 24 kişinin; 17 ceza infaz kurumundaki diğer suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunan toplam 21 kişinin açlık grevi yaptığı, 29 Nisan itibarıyla terör suçundan hükümlü ve tutuklu olanların eylemlerine son verdiği anlaşılmıştır.”
'Biz herkesi soyuyoruz!'

KİTAP SINIRLAMASI YOK’
Ergin, halen bazı F tiplerinde uygulanan kitap sınırlamasına ilişkin olarak, “Halihazırda odalarda bulundurulabilecek kitap sayısına ilişkin bir sınırlama bulunmadığı anlaşılmıştır” yanıtını verdi.

Ergin, “2002 ila 2013 yılları arasında keyfi muamele iddiaları ile ilgili olarak, hükümlü, tutuklu ve yakınları ile çeşitli merciler tarafından bakanlığımıza intikal eden başvurular üzerine toplam 6 bin 871 kişi hakkında işlem yapıldığı; tüm şikâyetlerin işleme alındığı; personel hakkında adli yönden ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca, idari yönden ise yetkililerce kanuni gereğinin yerine getirildiği anlaşılmıştır.
Ali Topuz yazdı. "Kanıksatılmış işkence "

Kurum idaresi uygulamalarına karşı en çok, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından şikâyetler yapıldığı anlaşılmıştır” dedi. (Milliyet)