Adalet Bakanı yetkisine veto

Yüksek yargıçları isyan ettiren Hâkimler ve Savcılar Yasası değişikliği Köşk'ten veto yedi. Gerekçe: "Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi yok olur."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni Hâkimler ve Savcılar Yasası'nın tartışılan 1. maddesini veto etti. Veto edilen hüküm, avukatlıktan hâkim ve savcı adaylığına geçmek isteyenlere uygulanacak yazılı sınav ve mülakatın Adalet Bakanlığı tarafından yapılmasını öngörüyordu. Cumhurbaşkanı Sezer'in bu maddeyi veto gerekçeleri şöyle:
Daha önce Anayasa Mahkemesi iptal etmişti: Avukatlardan yargıçlık ve savcılık mesleğine geçmek isteyenlerin yazılı yarışma sınavının Adalet Bakanlığı'nca yapılacağını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 14.12.1995 günlü kararında da belirtildiği gibi; Yargıçların yasama ve yürütmeye karşı bağımsızlığını sağlayabilmek için Anayasa'da çeşitli önlemler getirilmiştir. (138., 139., 140., maddeleri)
Bu görev HSYK'nın: Anayasa 159. maddesinde yargıç ve savcıların mesleğe kabulü, atanması, disiplin cezasına ve meslekte kalmaları uygun görülmeyenlere ilişkin gerekli kararların verilmesi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) görevleri arasındadır.
Bağımsızlığa aykırı: Bakanlıkça yapılacak yeterlilik sınavı, öncelikle yargıçlık ve savcılık mesleğine alınacakların yürütme organına karşı bağımsızlığını gölgeleyecektir. Ayrıca, mensubu olduğu partinin siyasal görüşünü gerçekleştirmek zorunda olan bir bakana bağlı olan yöneticilerin yaptıkları yeterlilik sınavı sonucu mesleğe alınacak avukatların, kendilerini özgür hissetmeleri zorlaşacaktır.
Yazılıyı da bakanlık yapmasın: Anayasal kurallar ve hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yasama organı ve Adalet Bakanlığı, yargıç ve savcı adaylığı için başvuranlara uygulanacak yazılı yarışma ve mülakatı yapacak yetkili ve görevli makamın HSYK olacak biçimde düzenlemekle yükümlüdür.
'Bunun sonu kadrolaşma'
CHP'nin muhalefetine rağmen engelleyemediği yeni Hâkimler ve Savcılar Yasası 29 Haziran'da TBMM'de kabul edildi. Yargıtay, Danıştay, Barolar ve HSYK yayımladıkları bildirilerle, 1. maddenin yargıda kadrolaşmaya yol açacağı uyarısında bulunmuştu.