'Adalet Bakanlığı 'Telekulak Bakanlığı' olmamalıdır'

ANKARA -Yargıç ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, ‘Adalet Bakanlığı’nın ‘Telekulak Bakanlığı’ durumuna sokulmaması gerektiğini’ söyledi. Türk Hukuk Kurumu da  “Hükümetin yargıyı denetim altına almak  girişimini kınıyoruz” diye açıklama yaptı.
Adli tatilin başlaması nedeniyle dün bir basın toplantısı düzenleyen YARSAV Başkanı şunları söyledi:
“Ülkemizde disiplin incelemesi veya disiplin soruşturması aşamasında iletişimlerinin tespiti yoluna gidilen tek meslek grubu yargıç ve Cumhuriyet savcılarıdır. Bu durum Türkiye’ye yakıştırılmayacak bir tablodur. 2007 yılında çıkarılan Teftiş Kurulu Yönetmeliği bu konuda Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı yetkilendirmiştir. Bu yola sıklıkla başvurulmaktadır. Bu düzenleme ivedilikle kaldırılmalı ve mevcut uygulama sonlandırılmalıdır. Ancak yargıç ve Cumhuriyet savcıları hakkında, katalog suçlar dışında bile iletişimin tespiti yoluna başvurulmaktadır. Teftiş kurulu yönetmeliği ile yargıç ve savcılar üzerinde de telekulağı olanaklı kılması nedeniyle Adalet Bakanlığı adeta ‘Telekulak Bakanlığı’ durumuna sokulmamalıdır.”
Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu’ndan dün  yapılan açıklamada ise HSYK Yaz Dönemi Kararnamesi’nin hiçbir demokratik hukuk devletinde eşine, emsaline rastlanmayan bir süreç ve tartışma ortamında tamamlandığı kaydedilerek, şöyle denildi: “Başbakan, kararnameyi Adalet Bakanlığı’nın hazırladığını, HSYK’nın onaylayacağını belirterek, siyasi iktidarın hukuk devleti anlayışından ne denli uzak olduğunu göstermenin ötesinde yargı bağımsızlığına hiç mi hiç inanmadığını, bağımsız yargıdan siyasi iktidarın emrinde bir yargı anladığını ortaya koymuştur.” (Radikal)