Adalet Bakanlığı'ndan sert telekulak açıklaması

Adalet Bakanlığı'ndan sert telekulak açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan sert telekulak açıklaması
Adalet Bakanlığı, 'telekulak' iddialarıyla igili olarak bir açıklama yaptı. Bakanlık, Yargıtay ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değil bazı hakim ve savcıların dinlendiğini belirtti

 

YARGITAY'IN TEPKİSİ İÇİN TIKLAYIN

 

HSYK'NIN TEPKİSİ İÇİN TIKLAYIN

 

İSTANBUL BAŞSAVCISI'NIN TEPKİSİ İÇİN TIKLAYIN

 

TELEKULAK YARGININ İÇİNDE HABERİ İÇİN TIKLAYIN

 

ANKARA - Adalet Bakanlığı, Ergenekon soruşturması kapsamında 56 hakim ve savcı hakkında delillerin toplanması amacıyla telefonların dinlenilmesi talep edildiğini açıkladı. Açıklamada, Teftiş Kurulu'nun yapılan inceleme sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı dahil 46 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında soruşturmaya geçilmesine yer olmadığı teklifi yaptığını bildirdi.
Adalet Bakanlığı, dinlemeler konusunda kanun yararına bozma yoluna gitmediği için HSYK üyelerinin eleştirilerine de yanıt verdi. Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma sırasında bazı hakim ve Cumhuriyet savcılarının da isimlerinin geçmesi üzerine konu Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. Bu evrakta adı geçenler hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması bakımından, inceleme yapılması ve delil elde edilmesi halinde soruşturmaya geçilmesi için 15 Nisan 2008 ve 05 Eylül 2008 tarihli onaylar ile Bakanlığımızca izin verilmiştir. Bu çerçevede görevlendirilen adalet müfettişleri, kendilerine tevdi edilen belgelerde yaptıkları incelemeler sonucunda, ilgili 56 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında delillerin toplanması amacıyla bu kişilerin telefonlarının dinlenmesini mahkemeden talep etmişlerdir. Bu talep üzerine görevli ve yetkili mahkeme tarafından ilgili hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında dinleme kararı verilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda aralarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının da bulunduğu 46 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında 16 Eylül 2009 tarihli rapor ile soruşturmaya geçilmesine yer olmadığı teklif edilmiştir.

İki kişi için bitti
Soruşturması tamamlanan Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Osman Kaçmaz’la ilgili evrak tefrik edilerek yetkili mercilerine gönderilmiştir. Diğerleriyle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma kapsamında ilgililerin odalarında kullandıkları telefon numaraları hakkında mahkemelerce dinleme kararı verilmiş ve yetkili makamlarca bu doğrultuda işlem yapılmıştır. Dinleme kararı verilen ve bazı basın yayın organlarında Yargıtay santrali olduğu ileri sürülen telefon numarası Yargıtay Birinci Başkanlığı adına kayıtlı, soruşturmada ismi geçen Eminağaoğlu'na tahsisli ve odasında kullandığı telefon numarasıdır. TİB Başkanının yaptığı açıklamaya göre bu numara da teknik sebeplerle dinlenememiştir. Kamuoyuna yansıdığı şekilde Yargıtay ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı santrallerin ve bu santrallere bağlı görüşme yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarının dinlenmesinin talep edilmesi ve dinlenmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir.

Sadece 69 hakim ve savcı dinlenildi
Yukarıda belirtilen 56 kişi dahil son 5 yıl içerisinde adalet müfettişlerinin talebi üzerine toplam 69 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında mahkemelerce dinleme kararı verilmiştir. 19 Mayıs 2009 tarihinde sonra sonra müfettişlerce yeni bir dinleme kararı istenilmemiştir. 11.206 hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile 70 milyon vatandaşımızın Adalet Bakanlığı’nca dinlettirildiği iddiaları gerçek dışı olup, bilgi kirliliği oluşturmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli bir saptırmadır."

HSYK'ya sert yanıt
Bakanlık, açıklamasında, HSYK'nın Bakanlığın "dinlemelerle" ilgili olarak kanun yararına bozma yoluna gitmemesine eleştirisine de yanıt verdi. Bakanlık, HSYK'nın fonksiyon gaspı içinde olduğunu savunarak, şunları belirtti:
"Kurulun bazı üyelerince yapılan açıklamada, aldıkları kararın Adalet Bakanlığı tarafından gereğinin yerine getirilmediğinden bahsedilmiştir. Kurulun bu kararının Adalet Bakanlığınca yerine getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanun yararına bozma talebinde bulunma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Bakanlığımızın yetkisinde olan bir hususun talimat formatında Bakanlığımıza dayatılması, ayrıca açıklamalarda bu hususlara yer verilerek ivedilikle yerine getirilmesinin beklendiği ve takip edileceğinin belirtilmesi Bakanlığımızın yetkilerine müdahale anlamında olup, kabul edilmesi mümkün değildir." (Radikal)