Adalet de ek iş yapmış!

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son iki genelgesi, iki gerçeği gözler önüne serdi.

ANKARA - Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı son iki genelgesi, iki gerçeği gözler önüne serdi. Bazı hâkim ve savcıların ek iş olarak kitap satışı yaptığı, bazılarının da başsavcılıklar ve Adalet Bakanlığı'nı atlayarak Cumhurbaşkanlığı, TBMM veya uluslararası kuruluşlarla doğrudan yazıştığı ortaya çıktı.
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, ilk genelgesinde hâkim ve savcılara kitap satışı veya satışa aracılık yapmalarını yasaklarken,
ikinci genelgesinde savcıları yazışmalarını başsavcılık ve bakanlık aracılığıyla yapmasını istedi.
Türk 10 Temmuz tarihli genelgesinde, hâkim ve savcılardan satılmak üzere kendilerine gönderilen kitapları kabul ve satışa aracılık etmelerinin, meslek itibarına, ciddiyetine gölge düşüreceğini bildirdi.
'Kitapları iade edin'
Bazı hâkim ve savcıların çeşitli yerlerden gelen kitapların satışına aracı olduğu yönünde şikâyetler aldıklarını bildiren Türk, 'hâkim ve savcıların yasada belirtilenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamayacağı, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamayacağını' öngören Anayasa maddesine dikkat çekti.
Artık sıradan memurlar gibi hakim ve savcıların da geçinebilmek için ek iş yaptığını kayda geçiren genelgede şöyle denildi:
"Ayrıca HSYK'nın 1994'e ait kararında,
'hâkim ve savcıların kitap satıcılığı yapmaları kendilerine gösterilmesi gereken itibar ve saygıyı zedeler, meslek vakar ve ciddiyetine gölge düşürür. Bu bakımdan hâkim ve savcıların kitap satışı yapmamaları, satışı için kendilerine gönderilen ellerindeki kitapları derhal iade etmeleri, bundan sonra gönderilecekleri ise kabul etmemeleri...' hususu belirtilmiştir. Bu bakımdan hâkim ve cumhuriyet savcılarının dağıtımı ve satışı yapılmak üzere kendilerine gönderilen kitapları kabul etmemeleri ve kitap satışına aracılık yapmama konularında gereken dikkat ve özeni göstermelerini rica ederim."
'Bakanlığı atlamayın'
Türk ikinci genelgesinde, yine bazı savcıların, başsavcının bilgisi dışında yazışmalar yaptığını, ayrıca Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, bakanlıklar ile uluslararası kuruluşlarla Adalet Bakanlığı devre dışı bırakılarak, doğrudan yazıştığına dikkat çekti ve şunları istedi:
"Bakanlıkla yapılacak yazışmalarda, mutlak surette bağlı bulunulan ağır ceza cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınmalı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, bakanlıklar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan yazışmalar,
bakanlık aracı kılınmak süretiyle yapılmalı, yazışmalar, Başbakanlığın 'Resmi Yazışma Kurallarını Belirleyen Esaslar'a uygun olarak yapılmalı."
Bakanlık, Beyaz Enerji soruşturmasında, başsavcı ve bakanlığı atlayarak IMF ve Dünya Bankası'na yazı yazıp belge isteyen Ankara DGM Savcısı Şalk hakkında soruşturma açmıştı. Ancak, HSYK, cezaya gerek görmemişti.