Adalet özelleşti bile!

Ceza uyarısı
Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan icra ve iflas dairelerinde, resmi hiçbir görevi olmayan kişilere 'iş' yaptırıldığı ortaya çıktı. Teşkilata sert bir genelge gönderen Adalet Bakanı Cemil Çiçek, söz konusu uygulamaya derhal son verilmesini isteyerek, sürdürenlere ceza verileceğini vurguladı.
Masa da atmışlar
Kimi kendi adlarına, kimi bazı avukatlar adına çalışan sivillere, rahat etmeleri için adliyelerde masa da tahsis edildiği anlaşıldı. Genelgede kimi icra işlemlerinin önceden haber alınarak borçluların mal kaçırdığına da dikkat çekiliyor.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Adalet Bakanlığı'na bağlı icra ve iflas dairelerinde, hiçbir resmi görevi olmayan sivil kişilerin çalıştırıldığı belirlendi. Teşkilatına sert bir genelge gönderen Adalet Bakanı Cemil Çiçek, uygulamayı sürdürenlere ceza verileceğini vurguladı. Genelgede, sivillere rahat çalışsınlar diye adliyede masa bile tahsis edildiği, sivillerin çalıştırılması sonucu kimi icra işlemlerinin önceden haber alınarak borçluların mal kaçırmasına yol açıldığı da belirtildi. Kazançlarını icralık olan taraflardan sağlayan bu kişiler, kendi adlarına da, avukatlar adına da çalışıyor.
Katrilyonlarca liranın döndüğü, milyonlarca kişinin alacak-borç sarmalı nedeniyle yollarının düştüğü, binlerce ailenin dağılmasına yol açan icra-iflas işlemlerinin adalet sistemi içinde yeterli güvenlikte yürütülmediği, Bakan Çiçek'in yolladığı bu genelgeyle resmen doğrulandı.
Tüm başsavcılıklara...
Özelleştirilemeyecek belki de tek alan olan adalet dairelerinde, hiçbir resmi görevi olmayan sivil kişilerin, adalet personeli gibi çalışıyor olduğunu gösteren genelgenin ilk örneği, Şubat 2005'te adalet teşkilatına duyuruldu. Ancak yasaya aykırı uygulama, bu genelgeye rağmen sürdü. Çok sayıda şikâyet alınınca Çiçek, 7 Temmuz'da yeniden tüm başsavcılıklara 'İcra müdürlüklerinde dışarıdan görevli çalıştırılmaması' başlıklı bir genelge gönderdi.
Borçluya haber uçuyor
Genelgede "Bazı icra müdürlüklerinde, resmi görevliler dışında, hacze götürülen araç şoförleri, emekli memur veya avukatların yanında çalışanlar gibi kişilerin usulsüz biçimde icra iş ve işlemlerinde çalıştırıldığı; ayrıca sorumluluğu bulunmayan bu kimselerin yapılacak takip ve hacizleri önceden borçlulara bildirmek suretiyle mal kaçırmalarına sebep oldukları; icra işlemlerini taraflara veya üçüncü kişilere bildirmeleri nedeniyle beklenen sonucun alınmasına engel oldukları yönünde şikâyetler intikal etmektedir" denildi.
'Yasayı okuyun'
Bakan Çiçek, genelgesinin ikinci bölümünde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 'İcra Daireleri ve Memurları', 'İş Görmekten Memnuiyet', 'Yasak İşler' başlıklı maddelerindeki düzenlemeleri satır satır anlattı ve şöyle devam etti:
"Söz konusu hükümlerle icra dairelerinde çalışan personelin sadece resmi görevliler olması gerektiği belirlenmiştir. Bu görevliler kendisi ya da yakınlarının işlerini göremeyecekleri gibi, bu tür işlemleri yapma yetkileri de kanunla sınırlandırılmış bulunmaktadır. Resmi görevliler için böylesine sıkı önlemlerin düşünüldüğü icra dairelerinde, icra işlerinde taraflar yararına ya da kendi menfaatine işlem yapan şoför, emekli memur, avukat yanında çalışanlar gibi kişilerin çalıştırılmaları, daha da ilerisinde bunlara özel çalışma ortamı sağlanacak şekilde masa tahsis edilmesinin hiçbir yasal dayanağı yoktur.
Bakanlığımızca imkânlar ölçüsünde adliyelerin ve icra dairelerinin personel ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. Personel ihtiyacının tam olarak karşılanmadığından ve ihtiyaç bulunduğundan bahisle sorumluluğu ve resmi sıfatı olmayan kişilerden kamu hizmetinde yararlanılması açıkça mevzuata aykırılık oluşturmaktadır."
Genelgede, uygulamaya son vermeyenlere ceza verileceği de belirtildi.


    http://www.radikal.com.tr/7520667520660

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.