'Aday olmadığına göre iptal de yok'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasını iptal eden Anayasa Mahkemesi, CHP'nin daha sonra belirlenen tur takviminin iptali istemiyle açtığı ikinci davayı da karara bağladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasını iptal eden Anayasa Mahkemesi, CHP'nin daha sonra belirlenen tur takviminin iptali istemiyle açtığı ikinci davayı da karara bağladı. Mahkeme, iptal sonrası yapılan işlemleri de 367 davasında olduğu gibi içtüzük değişikliği niteliğinde gördü. Ancak, halen ortada cumhurbaşkanı adayı olmadığı için iptal yerine 'karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti.
CHP, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün aday olduğu Köşk seçimlerinin ilk tur oylamasının eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti. Anayasa Mahkemesi de 1 Mayıs'ta ikiye karşı dokuz üyenin oyuyla toplanma yeter sayısının 367 olması gerektiği görüşüyle 1. tur oylamasını iptal etmişti. Ardından 2 Mayıs'ta AKP grubunun teklifiyle seçimlerle ilgili ilk tur 6 Mayıs'ta yapılmak üzere yeni takvimi belirleyen TBMM kararı alınmıştı.
Bunun üzerine ikinci kez gizlice Anayasa Mahkemesi'ne giden CHP, kararın hem Danışma Kurulu yerine AKP grubunun teklifiyle alınmasının hem de takvimde Anayasa'daki üç tam gün ve dört tur esasına aykırı olarak belirlenmesinin eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olduğunu savunmuştu. Anayasa'nın 102. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edildiğini savunan CHP, TBMM kararının cumhurbaşkanı seçim takvimine ilişkin (b), (c) ve (d) bentlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusunu dün öğleden sonraki toplantısında görüştü ve iki saati bile bulmadan karar verdi. Başkanvekili Haşim Kılıç'ın yerine yedek üyenin katılımıyla toplanan mahkemenin aldığı kararı ilk kez farklı uygulamayla Anayasa Mahkemesi Raportörü Ali Karagülmez açıkladı.
Karagülmez, "2 Mayıs 2007 günlü Meclis kararına karşı yapılan başvuruda, bu kararın bir içtüzük değişikliği niteliğinde olduğu görülmüş, ancak aday bulunmadığından beşe karşı altı oyla karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir" dedi.
Gül, direkten dönmüş
Mahkemenin içtüzük değişikliği tespiti, Gül'ün 6 Mayıs'ta yenilenen ilk tur veya izleyen turlarda cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, bu seçimin de iptal edilebileceğini ortaya koydu. CHP'nin iptal istemlerinin tümüyle kabul edilip edilmediği, nelerin Anayasa'ya aykırı düzenleme kabul edildiği gerekçeli kararda netleşecek. Anayasa Mahkemesi'nin bu gerekçeleri, bugün için sonuçsuz kalsa da, daha sonraki Köşk seçimlerinde benzer tablonun yaşanması halinde bağlayıcı ve yol gösterici nitelik taşıyacak.