Adli kollukta yetki sorunu

AB'ye uyum sürecinde oluşturulan adli kolluk, yargıyla güvenlik birimlerinin arasını açtı. İçişleri Bakanlığı, başsavcılıkların, polis ve jandarmaya yaptığı adli kolluk uyarılarının yasal olmadığını belirterek bu uyarıların dikkate alınmamasını istedi.

ANKARA - AB'ye uyum sürecinde oluşturulan adli kolluk, yargıyla güvenlik birimlerinin arasını açtı. İçişleri Bakanlığı, başsavcılıkların, polis ve jandarmaya yaptığı adli kolluk uyarılarının yasal olmadığını belirterek bu uyarıların dikkate alınmamasını istedi.
Adli kolluk birimi kurulduktan sonra bazı cumhuriyet başsavcılıkları, polis ve jandarmaya talimat göndererek adli olaylarla ilgili birim amirlerine, kaymakam ve valilere bilgi verilmemesini istemişti. Başsavcılıklar, adli kolluk personelinin sicil dosyalarını da talep etmişti. Ancak İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, valiliklere bir genelge göndererek bu uyarıların dikkate alınmamasını istediği ortaya çıktı. Adli görevlerin hangi personel tarafından ifa edileceği konusunda bazı tereddütler yaşandığı belirtilen genelgede, adli olaylarla ilgili bilgi akışında emniyet ve jandarma birimlerinin kendi sıralı amirleri ile vali ve kaymakamlarla ilişkilerine müdahale niteliğinde düzenlemeler yapıldığının anlaşıldığı kaydedildi.
'Talimatlar yasal değil'
Cumhuriyet başsavcılıklarının, emniyet ve jandarma birimlerine verdiği bu yöndeki talimatların Anayasa, yasa ve yönetmeliklere açıkça aykırı olduğu vurgulanan genelgede, bu konudaki mevzuat anlatıldı. "Hukuki dayanağı olmayan söz konusu talimatların herhangi bir geçerliliği ve uygulama kabiliyeti bulunmamaktadır" denilen genelgede, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca kendilerine adli kolluk görevleri verilen tüm kolluk birimlerinin bu görevlerini yapmaya devam edecekleri, gerektiğinde veya cumhuriyet savcısının talebi halinde bu görevlerini ifa ederken CMK hükümlerine tabi olacakları belirtildi. Genelgede, emniyet ve jandarmanın il ve ilçe kuruluşlarının, 'adli kolluk birim amirliği, adli kolluk komutanlığı veya amirliği' gibi isimleri kullanmalarının ve bu isimlerle yazışma yapmalarının mümkün olmadığı kaydedildi. Bütün resmi yazışmalarda emniyet ve jandarma personelinin mevcut kadro unvanlarını ve rütbelerini kullanmaları gerektiği bildirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:
'Yasada savcı yok'
"Adli kolluk personelinin belirlenmesinde başsavcılıklarından görüş alınmasını zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu itibarla adli kolluk personelinin belirlenmesi ve görevlendirilmesi hususu, valilikler ve kaymakamlarla teşkilatların sıralı amirlerinin yetkisi dahilinde ve sorumluluğu altındadır.
Değerlendirme raporu
Adli kolluk görevlilerinin değerlendirilmesiyle ilgili olarak başsavcılara verilen yetki, adli kolluk personeli hakkında 'bunların soruşturma ve kovuşturma işlemlerindeki ehliyetiyle bu işlemlerde gösterdikleri çalışkanlık, iş disiplini ve başarı durumlarına' ilişkin kanaat ve görüşünü içeren bir değerlendirme raporu düzenleyerek illerde valilere, ilçelerde kaymakamlara göndermekten ibarettir.
Adli kolluk görevlisi olarak görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatı personelinin sicil raporlarının veya sicil özetlerinin başsavcılıklara gönderilmesi ya da incelettirilmesi mümkün değildir."
Karar ve önlem yetkisi
Genelgede, adliye binaları ve yargı mensuplarının korunmasına ilişkin her türlü önlemin vali ve kaymakamlarca alınarak kolluk kuvvetlerine uygulatılmasının gerektiği belirtildi. Başsavcılıkların bu konularda karar ve önlem alma yetkisi bulunmadığı, emniyet ve jandarmaya bu konularda talimat veremeyecekleri vurgulandı.
Amirle ilişki
Vali ve kaymakamların hukuki statüleri, görev ve yetkileri, kolluk kuvvetleriyle organik bağlantısı ve mülki makamlar-polis-jandarma arasındaki ilişkileri düzenleyen yönetmeliklerle önleyici kolluk görevinin gerekleri dikkate alındığında, emniyet ve asayişe ilişkin her türlü ihbar, bilgi ve olayın kolluk kuvvetlerinin amirlerince mülki idare amirlerine bildirilmesinin gerektiği anlatılan genelgede, "Emniyet ve jandarma birimlerinin kendi sıralı amirleriyle ve vali ve kaymakamlarla ilişkilerine cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla müdahale edilmesi, bu ilişkileri sınırlayıcı düzenlemeler yapılması mümkün değildir" denildi.


    http://www.radikal.com.tr/7645427645420

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.