Adliye personeli iş bıraktı

Adliye personeli iş bıraktı
Adliye personeli iş bıraktı
BES ve Türk Büro Sen'e üye memurlar, yurt çapında eylemde. 100 bine yakın kamu çalışanı, vergi ve ücrette adalet, ek ödemelerin maaş ve emekliliğe yansıtılması ve güvenceli iş talebiyle eylemde. İstanbul Adalet Sarayı çalışanları da iş bıraktı.
Haber: FATİH YAĞMUR / Arşivi

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na üye memurlar, bugün tüm Türkiye 'de bir günlük iş bırakma eylemi yapıyor. 100 bine yakın kamu çalışanı iş bıraktı.

Büro-sen üyesi memurlar, vergi ve ücrette adalet, ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin maaşlara dahil edilerek emekliliğe yansıtılması ve güvenceli iş talebiyle eylemde.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı çalışanları da bugün iş bıraktı. Çalışanlar adliyede sadece mecburi olan görevlere bakıyor. Adliyede çalışan Türk Büro-Sen'e kayıtlı memurlar ayrıca bugün 13.00'te adliye önünde basın açıklaması yapacak.  Ankara 'da ise Maliye Bakanlığı'na yürüyen memurlar, bakanlık önünde açıklama yapacak.


İŞ BIRAKMANIN GEREKÇELERİ NE?
Adliye çalışanları, iş bırakma gerekçelerini ise şöyle sıraladı:

- Fazla mesai ücretlerini kaldıran anlayışa hayır demek
- Güvencesiz çalışmaya hayır demek
- Ücret adaletsizliğinin giderilmesi
- Özelleştirme ve taşeronlaşmaya son verilmesi
- 4/B - 4-C uygulamasına son verilmesi
- Ek ödeme ve her türlü ücretin emekliliğe dahil edilmesi
- Uluslararası normlarda Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı kullanma
- Vergide adalet, güvenli gelecek, hükümet ve bürokrasi tarafından yapılan sendikal ayrımcığa dur demek
- Kamudaki kadrolaşmaya son verilmesi - Kamuda iş yoğunluğu ve personel yetersizliği (vb) gerekçelerle fazla mesai çalışması yapıldığı halde 02 Kasım 2011 tarihinde çıkartılan 666 Sayılı KHK ile 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren kaldırılan fazla mesai ücretlerinin çalışanlara ödenmesi talebi