Adliyede 'iç güvenlik paketi' protestosu

Adliyede 'iç güvenlik paketi' protestosu
Adliyede 'iç güvenlik paketi' protestosu
Anadolu Adliyesi'nde hakim, avukat ve adliye personelinin de katıldığı basın açıklamasında yeni iç güvenlik paketi protesto edildi. Yapılan açıklamada "Protesto hakkını fiilen halkın elinden alan bu yasanın hiçbir kabul edilir yanı yoktur. İktidar, iç güvenlik diyerek faşist uygulamaları meşrulaştırmaktadır" denildi.

RADİKAL-Büro Emekçileri Sendikası(BES), Yargıçlar ve Savcılar Birliği(YARSAV) ve Kartal Hukukçular Derneği, İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nı protesto  amaçlı basın açıklaması yaptı. Açıklamaya bazı hakimler, avukatlar ve adliye personeli de katıldı.

"POLİSİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ DAHA DA GENİŞLİYOR"


Anadolu Adalet Sarayı C Blok girişinde toplanan hakimler, avukatlar ve adliye personeli "Polis devletine hayır" yazılı pankart açarak "Polis devleti istemiyoruz" şeklinde slogan attı. BES adına basın açıklamasını okuyan BES 3 Nolu Şube Başkanı Salih Aksoy, İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nın toplu gösteri ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve demokratik hakların baskı altına alınması anlamına geldiğini belirterek, "Bu paketle polisin silah kullanma yetkisi daha da genişliyor. Toplumsal muhalefeti sindirmek, korkutmak, baskı altına almak için her yola başvuran siyasal iktidar bu yasa ile askerin elinde bulunan bir çok yetkiyi polise devrediyor. Protesto hakkını fiilen halkın elinden alan bu yasanın hiçbir kabul edilir yanı yoktur. İktidar, iç güvenlik diyerek faşist uygulamaları meşrulaştırmaktadır" dedi.

"HERKES FİŞLENEBİLECEKTİR"

Kartal Hukukçular Derneği adına basın açıklamasını okuyan avukat Osman Zeki Erdoğan İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nın demokratik rejimi ortadan kaldırarak baskıcı düzeni yasallaştırma çabası olduğunu belirterek, "Anayasaya açıkça aykırı düzenlemeler öngören paket ile birlikte bireyler yargı güvencesinden tamamen yoksun olacak, korumasız hale gelecek, hak ve özgürlükler iktidarın, polisin insafına terk edilecektir. Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü terör eylemi, buna katılan herkes terörist sayılabilecektir. Yargı kararı olmadan polis amirlerinin emriyle istenilen kişinin 48 saat boyunca telefonları dinlenebilecek, kişilerin üstü, araçları aranabilecek herkes fişlenebilecektir" diye konuştu.

Arzu KAYA - İstanbul / DHA