Af kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin, Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'daki değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin, Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın bazı maddelerinin iptaline, bazılarının ise iptal isteminin reddine ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerden itiraz yoluyla gelen başvuruları 18 Temmuz 2001'de sonuçlandırmıştı. Yüksek Mahkeme, iptal ettiği üç maddenin, iptal kararının yürürlüğe girmesi için 6 ay süre vermişti. Bu iptaller yönünden 6 aylık süre de başladı.

AFFETME VE AFFETMEME GEREKÇELERİ

Affetme ve affetmeme gerekçelerini ayrıntılı biçimde sıralayan Anayasa Mahkemesi, yürürlük tarihi için "Meclis'in takdiridir" dedi ve herhangi bir değişikliğe gitmedi.
Yüksek Mahkeme, görevi kötüye kullanama, tehdit, tedbirsizlikle ölüme sebebiyet verme ve bazı vergi suçlarını af kapsamına aldı.
İptalle, 10 yıllık indirimde bazı mahkumlar aleyhine sonuçlar doğuran eşitsizlikler de giderildi. Gerekçeyle, birçok kişiye tahliye yolu gözükürken, af kapsamına giren yeni suçlarla ilgili davalar beş yıllığına ertelenecek.
Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında işkence, tecavüz, çete, rüşvet, dolandırıcılık, ve hayali ihracat suçları af kapsamına alınmadı. Bu suçlara af istemini reddeden Yüksek Mahkeme, işkence gibi suçlarda oybirliği sağlayamadı, birçok üye işkencecilerin de affedilmesi yönünde oy kullandı.