Af Örgütü için Danıştay'a dava

Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ) Türkiye şubesinin açılması için çaba gösteren girişimciler...

ANKARA - Uluslararası Af Örgütü'nün (UAÖ) Türkiye şubesinin açılması için çaba gösteren girişimciler, Bakanlar Kurulu'nun izin vermemesi üzerine Danıştay'a dava açacaklarını açıkladı. Şube için 9 Kasım 2001' de İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştu.
Kurucu üyelere 18 Kasım'da tebliğ edilen bir yazıyla, 'Bakanlar Kurulu'nun imzasına sunulan kararnamenin, projesi tekemmül etmediği için işlemden kaldırıldığı' belirtildi. Böylece UAÖ'nün Türkiye'de şube açma izni verilmemiş oldu. Kurucu üyeler, kararın hem Anayasa hem de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu savundu. (anka)