Af Örgütü: İhlal sürüyor

Uluslararası Af Örgütü'nün 2004 raporunda, Türkiye'de işkencenin hafiflediği, ancak insan hakkı ihlallerinin şekil değiştirerek sürdüğü belirtildi.

LONDRA - Uluslararası Af Örgütü'nün 2004 raporunda, Türkiye'de işkencenin hafiflediği, ancak insan hakkı ihlallerinin şekil değiştirerek sürdüğü belirtildi. Raporda "Reformların yapılmasıyla hayata geçirilmesi arasında doğru orantı kurulamadı. Bazı işkence yöntemleri ortadan kalktı gibi görünüyorsa da gözaltında kötü muamele ve kadınlara uygulanan cinsel taciz ile namus cinayetleri hâlâ derin endişe kaynağı" saptamasında bulunuldu.