Afet idareyi ilgilendirir!

12 Kasım Düzce depreminin ikinci yıldönümü yaklaşırken, yıkılan binalarına ruhsat veren idare aleyhine açılan 'kusur davalarından' ilki, depremzedenin zaferiyle sonuçlandı.
Haber: DEMET BİLGE / Arşivi

İSTANBUL - 12 Kasım Düzce depreminin ikinci yıldönümü yaklaşırken, yıkılan binalarına ruhsat veren idare aleyhine açılan 'kusur davalarından' ilki, depremzedenin zaferiyle sonuçlandı. Bolu'daki evi yıkılan avukat Reşat Bulut'un iki yıl süren hukuk mücadelesi ardından mahkeme, idarenin kendi kusurundan doğan zararı ödememek için öne sürdüğü iddiaları hukuka aykırı buldu.
13 milyar tazminat istedi
Depremde Reşat Bulut'un da yaşadığı altı katlı bina ağır hasar gördü ve sonra yıkıldı. Bulut, binanın yapımı sırasında denetim görevini yapmayan, bina tamamlandıktan sonra da oturma ruhsatını veren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Bolu Valiliği ve Bolu Belediye Başkanlığı'na başvurarak, 13 milyar lira tutarındaki zararının ödenmesini istedi. Ancak depremde evini kaybeden diğer depremzedelere olduğu gibi, idareden Bulut'a verilen cevap olumsuzdu.
Cevaplarında sorumluluğu üstlenmeyen idari kuruluşlar, sorumluluğu birbirinin üzerine attı. İdarelerinin ayrı ayrı gönderdiği cevaplardaki ortak savunma ise, 'doğal afet nedeniyle ortaya çıkan zararın' kendilerince karşılanmayacağıydı. Bu nedenle tazminat talebi reddedilen avukat Bulut, Sakarya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Depremzede avukat, başvurusunda binalara inşaat ruhsatı verilmesi, bina yapımının denetlenmesi gibi görevlerin idareye ait olduğunu belirterek, zararın tazmin edilmesi talebini yineledi. Dava yaklaşık iki yıl sürdü.
Bakanlık, valilik ve belediyenin savunmalarını inceleyen Sakarya 2. İdare Mahkemesi, davacıya verilen bu yanıtların hukuka uygun olmadığına hükmetti.
Anayasal zorunluluk
Yapılarda idarenin sorumluluğu olduğuna vurgu yapan mahkeme, kararında şu ifadeye yer verdi:
"İdarenin kendi eylem ve işlerinden doğan zararın tazminiyle yükümlü olduğu anayasal düzeyde hüküm altına alınmıştır. Davacıya ait yapı depremde yıkılmış ve davacı idareden zararın tazminini istemiştir.
İdarelerce davacının başvurularına olumsuz yanıt verilmiştir. Davacının tazminini isteği zararın nedeni olarak gösterilen eylem arasında bağ olup olmadığı, hizmet kusuru bulunup bulunmadığı konularında yeterince araştırma yapmadan, idarelerce verilen yanıtlar hukuka uygun görülmemiştir."
Emsal olacak
Talebi haklı bulunan depremzede avukat Reşat Bulut, "Danıştay kararı onarsa, bu diğer davalar için emsal teşkil edecek. Devletin kusurları karşısında mutlaka mücadele edilmeli. Şimdi tazminat davası açacağım" diye konuştu.